Wie wij zijn

Welkom bij LeakBot, een innovatie van HomeServe Labs Ltd, dat onderdeel is van de HomeServe Group en gevestigd is op Cable Drive, Walsall, WS2 7BN. De HomeServe Group vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Daarom doet LeakBot er alles aan om u de dienstverlening te bieden die u verwacht, en om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens we over u verzamelen en hoe deze gegevens gebruikt worden om onze diensten te leveren. Daarnaast wordt er aangegeven wat uw rechten zijn. U hebt hier misschien niet meteen belangstelling voor, maar het is heel belangrijk dat u de privacyverklaring grondig doorleest. Het spreekt voor zich dat u altijd contact met ons op kunt nemen als u een vraag hebt.

De HomeServe Group staat voor HomeServe plc en elke eenheid waarin HomeServe plc direct of indirect een belang van ten minste 50% heeft. HomeServe plc gebruikt verschillende merk- en handelsnamen, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): HomeServe Membership Ltd, Checkatrade, Help-Link, HomeServe Heating, HomeServe Connect en HomeServe Labs. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de leden van de HomeServe Group om de redenen die in deze privacyverklaring uiteengezet worden.

Welke gegevens wij verzamelen

Wanneer u uw LeakBot registreert, vragen we u om bepaalde gegevens, zoals het adres waarop u uw LeakBot installeert, uw e-mailadres en het nummer van uw mobiele telefoon. Deze gegevens worden gebruikt om de beleving van uw LeakBot te personaliseren, LeakBot in staat te stellen u te waarschuwen als hij een lekkage in uw woning of pand detecteert, of om een afspraak te maken als u onze hulp nodig hebt.

Daarnaast kunnen we u om aanvullende gegevens vragen of deze zelf verzamelen om te waarborgen dat LeakBot goed werkt of omdat uw leveringsadres afwijkt van het adres waar LeakBot geïnstalleerd wordt.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de soorten gegevens die we gewoonlijk verzamelen:

 • Naam;
 • Adres (factuuradres en installatieadres);
 • Telefoonnummer (inclusief mobiele telefoon);
 • E-mailadres;
 • Bouwvorm (bijv. appartement en vrijstaande woning);
 • Aanvullende eisen (bijv. documentatie in groteletterdruk of brailleschrift);
 • IP-adres van uw apparaat (bij bezoek aan onze website of gebruik van onze app).

(Deze lijst is niet uitputtend.)

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken de gegevens die we verzamelen, om:

 • u te waarschuwen als LeakBot een lekkage detecteert;
 • uw identiteit vast te stellen wanneer u ons belt of onze website of mobiele app gebruikt;
 • de aanschaf van producten of diensten door u te verwerken (waaronder begrepen eventueel contact met u hierover);
 • u op de hoogte te stellen van veranderingen in LeakBot of onze dienst;
 • statistische analyses uit te voeren, zodat de werking van LeakBot verbeterd kan worden; hiertoe moeten we mogelijk gegevens delen met onze dochterondernemingen;
 • schulden, fraude en schades te voorkomen en op te sporen;
 • onze medewerkers te trainen;
 • te waarborgen dat de content van onze website en onze mobiele app zo optimaal mogelijk voor u en uw apparaat beschikbaar is;
 • telefonisch, per post, via e-mail of via sms contact met u op te nemen over producten, diensten en speciale aanbiedingen waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn, tenzij u anders aangegeven hebt;
 • u te vragen deel te nemen aan marktonderzoeken of een van onze klanttevredenheidsonderzoeken.

Gebruik van door derden verstrekte gegevens

Wij gebruiken soms gegevens die verstrekt zijn door derden of afkomstig zijn uit openbare bronnen zoals Experian en basisregistraties. Met behulp van deze gegevens kunnen we waarborgen dat onze records juist en up-to-date zijn. Zo kan een ontbrekend of fictief adres of huisnummer achterhaald worden. Tevens kunnen we zo overleden mensen van onze mailinglisten verwijderen.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Alle om deze reden gebruikte gegevens worden grondig gecontroleerd door zowel de leverancier als onze interne teams, zodat we er zeker van zijn dat de bijbehorende machtigingen correct zijn en dat de gegevens naar behoren gebruikt worden.

Bewaring en opslag van uw gegevens

Als u nu of in het verleden klant bij ons bent of was, houden we uw persoonsgegevens niet langer dan zes jaar in bewaring. De bewaartermijn gaat in op het moment dat uw actieve relatie met ons eindigt. Door uw gegevens te bewaren kunnen we juiste records bijhouden voor belastingdoeleinden of de afhandeling van eventuele toekomstige klachten. Alle overige persoonsgegevens die gebruikt worden voor informatie- en offerteaanvragen, worden maximaal negentig dagen bewaard, tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald is.

Bepaalde gegevens die we verzamelen, kunnen worden verzonden naar en opgeslagen op een bestemming die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ligt. Zo draaien bijvoorbeeld enkele van onze IT-systemen op servers die in de VS gehost worden. Wij nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt worden.

Delen van uw gegevens met derden

We werken samen met een aantal zorgvuldig geselecteerd partners, onder wie verzekeringsmaatschappijen die LeakBot aan hun klanten presenteren.

Op basis van deze overeenkomsten delen wij bepaalde gegevens met betrekking tot de LeakBots die zijn aangeboden of verkocht aan de klanten die zij geïntroduceerd hebben, waaronder:

 • de postcode van de woning of het pand waarop LeakBot geïnstalleerd is;
 • het moment waarop LeakBot geactiveerd is;
 • het wel of niet detecteren van een lekkage;
 • de tijdsperiode tussen de installatie van LeakBot en de detectie van een lekkage;

Wij respecteren uw privacy. Wij delen geen gegevens met derden voor marketingdoeleinden. Bij gelegenheid en in aanvulling op het bovenstaande kunnen we uw gegevens aan een beperkt aantal derden doorgeven om de volgende redenen:

 • Wij werken samen met leveranciers, dienstverleners en technici die ons helpen met de verwerking en opslag. Daarnaast kunnen ze helpen bij het monitoren van onze servers om te kijken of er technische problemen zijn. Deze technici (net als LeakBot-medewerkers) kunnen vanwege deze werkzaamheden toegang hebben tot bepaalde gegevens van u of uw account. Ze mogen deze gegevens echter uitsluitend gebruiken voor doeleinden die samenhangen met LeakBot.
 • Als wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen, kunnen we uw gegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dit bedrijf of deze bedrijfsmiddelen.
 • Als we uw persoonsgegevens bekend moeten maken of moeten delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, onze voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen of de rechten, de eigendom of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico’s te beperken.
 • We kunnen niet-persoonsgebonden gegevens (bijv. samengevoegde of geanonimiseerde gegevens) openbaar maken en met onze partners delen. We kunnen bijvoorbeeld trends in de locatie of frequentie van lekkages in een bepaalde ruimte of bouwvorm bekend maken. Deze gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere ondernemingen uit de HomeServe Group, zodat ze een beter begrip krijgen van de mogelijkheden om lekkages op te sporen en te beheersen, kansen voor producten of diensten kunnen herkennen of ons in algemene zin kunnen helpen om ons systeem te verbeteren. Daarnaast kunnen we niet-persoonsgebonden gegevens delen met onze partners, als ze bijvoorbeeld met stimulansen of speciale aanbiedingen willen komen. We nemen maatregelen om te voorkomen dat niet-persoonsgebonden gegevens tot u herleid kunnen worden. We verlangen van onze partners dat ze hetzelfde doen.

We houden u altijd op de hoogte

Wij verzoeken u om tijdens de registratie een e-mailadres door te geven, zodat we u bij het gebruik van uw LeakBot kunnen helpen. Dit omvat het versturen van updates bij wijzigingen van de manier waarop LeakBot werkt, en het verstrekken van informatie over aanvullende diensten als LeakBot een lekkage in uw woning of pand detecteert.

Telkens wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen, geven we u de mogelijkheid om ons te laten weten hoe u in de toekomst van ons wilt horen. Wij respecteren uw privacy en beloven u niet te overstelpen met marketingberichten. Daarnaast hebben we er alle begrip voor als u dergelijk materiaal niet wilt ontvangen.

U kunt uw voorkeuren op elk moment veranderen door ons te schrijven (zie voor het adres de paragraaf ‘Persoonsgegevens opvragen en wijzigen’) of contact op te nemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 0800 694 4167. Daarnaast staat onderaan elke marketingmail die we u sturen, een afmeldlink.

Vanwege reeds geplande of lopende activiteiten kan het maximaal dertig dagen duren voordat u geen marketingmateriaal meer ontvangt.

Uw rechten

Als u de persoonsgegevens wilt inzien die wij over u bewaren, kunt u op elk gewenst moment een exemplaar aanvragen. Mocht u van mening zijn dat deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u ons verzoeken ze bij te werken. En als u van mening bent dat de gegevens zonder rechtsgrond verwerkt worden, kunt u ons verzoeken hiermee te stoppen of de gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Om een van de bovenstaande acties in werking te stellen, stuurt u een e-mail naar: Privacy@homeserve.com. In plaats daarvan kunt u ook een ongefrankeerde brief sturen naar:

Freepost RLYC-LXAL-GEEH
Data Protection Officer
HomeServe plc
Cable Drive
Walsall
WS2 7BN

We brengen nooit kosten bij u in rekening voor een exemplaar van uw persoonsgegevens maar kunnen u wel om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen voordat we gegevens doorgeven. Zodra we uw identiteitsbewijs gecontroleerd hebben, sturen we u binnen dertig dagen een exemplaar van de persoonsgegevens die we in bewaring hebben. Als u om welke reden dan ook besluit om uw overeenkomst met ons op te zeggen, kunt u ons bovendien verzoeken de persoonsgegevens namens u door te geven aan een nieuwe leverancier.

Klantprofielen

Wij voeren een zogenoemde profielbepaling uit, zodat we inzicht hebben in de behoeften, gedragingen en socio-demografische kenmerken van onze klanten. Hierdoor kunnen we waarborgen dat we de juiste producten en diensten aan de juiste personen aanbieden. Profielbepaling betekent tevens dat we onze huidige klanten aanbiedingen op maat kunnen doen en zo mogelijke klantvoordelen vergroten.

Contact opnemen

General Enquiries/Data Controller

HomeServe Labs
Cable Drive
Walsall
WS27BN

Tel.: 0800 247 999

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
HomeServe plc
Cable Drive
Walsall
WS27BN

Tel.: 0800 247 999
E-mail: Privacy@homeserve.com

Handelwijze bij zorgen over uw privacy

Als u op enig moment het gevoel hebt dat we uw gegevens niet naar behoren verwerken of als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met het Information Commissioner’s Office, dat zich over uw zaak zal buigen. Meer informatie over de manier waarop u eventuele zorgen over uw privacy aan het Information Commissioner’s Office doorgeeft, vindt u op www.ico.org.uk/concerns

Links naar andere websites

Links naar andere websites dienen uitsluitend om door te verwijzen naar informatie over onderwerpen die nuttig zou kunnen zijn voor de gebruikers van onze website. U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze privacyverklaring niet meer van toepassing is wanneer u op een link op onze website klikt om naar een andere website te gaan. Uw browse- en interactiegedrag op andere websites – waaronder websites met een link op onze website – zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de betreffende website. Wij adviseren u de regels en het beleid van de betreffende website grondig door te lezen voordat u persoonsgegevens verzendt.

Herziening

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Daarom adviseren wij u de privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen. Als er wijzigingen zijn, stellen wij u hiervan via onze website op de hoogte. Het versienummer en de publicatiedatum staan altijd hieronder vermeld:

Versienummer: 2.0

Publicatienummer: januari 2018