Registratie en installatie van LeakBot

Dank u voor het aanschaffen van de LeakBot.

Om ervoor te zorgen dat de Leakbot effectief werkt, moet u het registratie- en installatieproces doorlopen door de 5 stappen op uw scherm te volgen.

Wat u moet weten over LeakBot:

1. LeakBot detecteert lekkages in de waterleidingen in uw woning. LeakBot voorkomt dergelijke lekkages niet. LeakBot alarmeert u in het geval van een lekkage in uw waterleidingsysteem middels een geluidssignaal, sms, app-notificatie of een e-mail (een “Alert”).

Let op: LeakBot detecteert de volgende gevallen niet

 • Lekkages die ontstaan in leidingen niet aangesloten op uw hoofdwaterleiding.
 • Lekkages die ontstaan in leidingen in een gesloten leidingen systeem, zoals een gesloten centrale verwarmingsinstallatie.
 • Een nieuwe lekkage die ontstaat, terwijl een eerder ontdekte en reeds bestaande lekkage niet is gerepareerd.

2. LeakBot is alleen bedoeld voor thuis en privégebruik. U gaat ermee akkoord dat u de Leakbot niet zult gebruiken voor enige commerciële, zakelijke of (door)verkoop doeleinden. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor de door u geleden schade door verlies van omzet, verlies van zaken(relaties), zakelijke onderbrekingen, of het verlies van zakelijke kansen.

3. Voor details met betrekking tot garanties van LeakBot’s fabrikant, kunt u de “Fabrikantsgarantie” raadplegen welke is meegeleverd met de Leakbot.

4. LeakBot is ontworpen en gefabriceerd door HomeServe Labs Limited, Cable Drive, Walsall, England WS2 7BN. Geregistreerd in Engeland onder nummer 08442778 (“we”).

5. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende bepalingen:

 1. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van het gebruik van de Leakbot wat niet overeenkomt met de richtlijnen van de fabrikant;
 2. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van een probleem dat is ontstaan door het verliezen van verbinding met het relevante netwerk.
 3. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van het niet ontvangen van, niet horen van of niet handelen op een Alert;
 4. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt door het incorrect installeren van het product;
 5. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van lekkages die niet binnen het kader van LeakBot vallen (zoals bedoeld in paragraaf 1);
 6. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van het niet houden aan de meegeleverde instructies uwer zijde, welke zijn verschaft ten tijde van registratie van de LeakBot;
 7. enige kosten die gemoeid gaan met het identificeren en oplossen van lekkages als resultaat van een Alert;
 8. enige verhogingen in uw water(verbruik)rekening;
 9. enige verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van het veranderen van de toegewezen radio frequentie van uw systeem, uitgevoerd door u of een derde;
 10. het vervangen van de batterijen in uw product;
 11. enige kosten, verliezen en/of schades die u ondervindt als resultaat van:
  1. Leakbot welke geen alert heeft verschaft doordat de Leakbot (tijdelijk) is losgekoppeld van de waterleiding,
  2. Leakbot welke is uitgeschakeld of gedempt, of
  3. Leakbot welke niet is voorzien van werkende batterijen.

6. U erkent dat toegang tot het netwerk onderbroken kan worden voor zover dit noodzakelijk is om dwingende redenen (Onderhoud aan het netwerk of om onvoorziene kwetsbaarheden te elimineren).

7. Wanneer u verzuimt zich te houden aan één of meerdere voorwaarden gerelateerd aan LeakBot, behouden wij het recht om LeakBot’s verbinding met het relevante netwerk uit te schakelen, wat resulteert in een LeakBot met gelimiteerde functionaliteiten.

8. Wij zullen de door u aan ons geleverde persoonlijke informatie gebruiken om u te kunnen voorzien van LeakBot. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij data opslaan, verwerken en gebruiken verzameld uit uw bestelling van LeakBot. Wij houden de informatie veilig en zullen de data alleen verwerken in overeenstemming met de “Data Protection Act 1998” (UK-wetgeving) en de “Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001” (NL-wetgeving). Wij werken samen met andere bedrijven om u de LeakBot en Alerts te kunnen verschaffen en zullen in deze hoedanigheid uw gegevens met de, aan ons gelieerde, bedrijven delen. Wij kunnen daarnaast uw gegevens delen met onze groepsondernemingen, handelaren en andere derde partijen voor opleidingsdoeleinden en statistische analyse. Wij, of zij, kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen middels telefoon, post, e-mail of sms voor andere producten, diensten of promotiedoeleinden waarvan wij, of zij, van mening zijn interessant te zijn voor u. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden inzake promoties kunt u dit schriftelijk melden aan: 72 Media B.V., t.a.v. LeakBot, Veembroederhof 115, 1019 HD Amsterdam.

9. Wij zullen ook data verzamelen die betrekking heeft op uw watergebruik en wat wordt uitgelezen van uw Product, om u van tijd tot tijd te kunnen voorzien van een Alert. Wij zullen deze data niet voor andere doeleinden gebruiken.

10. Wij mogen deze rechten en plichten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd op de hoogte brengen wanneer dit het geval is, maar dit zal op geen enkele manier invloed hebben op uw rechts of onze plichten aangehaald in deze overeenkomst.

11. Ons Privacy Policy legt uit welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen bij gebruik van de website leakbot.io en leakbot.nl. U kunt ons privacy policy op de website raadplegen. Ons cookie beleid legt uit hoe leakbot.io en leakbot.nl cookies gebruiken. U kunt ons cookie beleid op de website raadplegen.

12. Als u nog vragen heeft of klachten, op- of aanmerkingen, neem dan alstublieft contact met ons op via support@leakbot.nl.

13. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. U en wij stemmen beiden in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.