Vilkår og Betingelser for levering af lækagealarm (LeakBot)

Når du køber en LeakBot Ltd, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Læs dem venligst grundigt igennem – vigtige begreber og bestemmelser er markeret med fed skrift.

Dette dokument giver dig oplysninger om os (LeakBot Limited, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR (engelsk reg.nr.: 08442778, momsnr.: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår og betingelser (Vilkår og Betingelser), der gælder for salg af LeakBot via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy eller www.myleakbot.com (vores hjemmesider).

Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle køb af LeakBot (Køb). Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår og Betingelser, kan du ikke købe en LeakBot på vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi af disse Vilkår og Betingelser eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi kan til enhver tid ændre disse Vilkår og Betingelser. Hver gang du køber en LeakBot hos os, er det de Vilkår og Betingelser, der er gældende på ordreafgivelsestidspunktet, der gælder for Købet.

Købet

1. Når du har afgivet en ordre, modtager du en e-mail fra os, hvor vi anerkender modtagelsen af din ordre. Bemærk dog, at dette ikke betyder, at vi har bekræftet din ordre. Ordren bekræftes først, når du modtager meddelelse om, at der er afsendt en LeakBot (Afsendelsesbekræftelse).  Aftalen mellem dig og os om Købet indgås først på det tidspunkt, hvor Afsendelsesbekræftelsen sendes.

Oversigt over dine vigtigste rettigheder. Disse Vilkår og Betingelser vil ikke påvirke dine rettigheder efter lovgivningen.

Dette er en oversigt over dine vigtigste rettigheder efter lovgivningen. Der gælder dog visse undtagelser.

For så vidt angår LeakBot følger det af den danske forbrugerlovgivning, at varen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen, egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I produktets forventede levetid har du følgende rettigheder:

   • Fortrydelsesret: Gælder 14 dage fra levering
   • Reklamationsret: Gælder 2 år fra levering

 

2. Hvis vi ikke kan levere en LeakBot, fx fordi den ikke er på lager, fordi den er udgået af vores sortiment, fordi vi ikke kan levere på det ønskede tidspunkt, eller fordi der er en fejl i den pris, der er angivet på vores hjemmeside, oplyser vi dig om dette, og din ordre vil ikke blive ekspederet. Hvis du allerede har betalt for den bestilte LeakBot, refunderer vi hurtigst muligt det fulde beløb, herunder eventuelle leveringsomkostninger.

3. Billederne af LeakBot på vores hjemmeside er udelukkende vejledende. LeakBot kan variere en smule fra disse billeder. LeakBots emballage kan variere fra den, der vises på billeder på vores hjemmeside.

4. Mindre produktændringer.

Vi kan foretage ændringer i LeakBot:

 1. som skyldes ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav; og/eller
 2. af hensyn til mindre tekniske justeringer og forbedringer.

5. Vi kan midlertidigt indstille vores levering af LeakBot-enheder for at:

 1. løse tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. opdatere LeakBot som følge af ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav
 3. foretage ændringer i LeakBot, som du har ønsket eller vi har oplyst dig om (jf. pkt. 4).

Annullation samt refusion

Fortrydelsesret

6. Du kan fortryde dit Køb i 14 dage efter, at du har modtaget en LeakBot (Fortrydelsesfrist).  Fortrydelsesfristen begynder den dag, du modtager din LeakBot.

7. Dette betyder, at hvis du inden Fortrydelsesfristens udløb skifter mening eller af anden årsag beslutter, at du ikke ønsker at modtage eller beholde en LeakBot, kan du give os besked om, at du har fortrudt Købet, og få pengene retur. Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten og refusion findes i pkt. 11.

8. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du blot give os besked om, at du har fortrudt Købet. Den nemmeste måde at gøre dette på er at udfylde Fortrydelsesformularen nederst i disse Vilkår og Betingelser og sende den til os pr. e-mail til support@leakbot.io. Vi sender en skriftlig bekræftelse til dig, når vi har modtaget formularen.

9. Hvis du først fortryder Købet efter, at du har fået en LeakBot leveret, skal du blot returnere den til os inden Fortrydelsesfristens udløb uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os besked om, at du fortryder Købet. Vi sender returlabels til dig, hvis du kontakter os på support@leakbot.io. Du bedes anmode om en kvittering for indlevering af pakken, når du returnerer LeakBot til os, som dokumentation for, at du har returneret den.

Reklamationsret

10. Du kan altid hæve Købet, hvis:

 1. LeakBot er defekt eller ikke svarer til beskrivelsen,
 2. vi har oplyst dig om en fejl i prisen på eller beskrivelsen af den bestilte LeakBot og du herefter ikke ønsker at gennemføre Købet,
 3. der er risiko for en væsentlig forsinkelse i leveringen af LeakBot på grund af forhold, der ligger uden for vores kontrol, eller
 4. vi har indstillet leveringen af LeakBot midlertidigt af tekniske årsager eller har meddelt dig, at vi har til hensigt at gøre dette.

Hvis du ønsker at reklamere over en defekt eller mangelfuld LeakBot, skal du gøre dette inden for rimelig tid fra du har fået kendskab til forholdet, dog senest 2 år fra leveringsdatoen. Hvis din reklamation er berettiget, kan du inden for reklamationsfristen vælge mellem afhjælpning, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller at få pengene tilbage. Vælger du at få pengene tilbage eller et forholdsmæssigt afslag i prisen, kan LeakBot dog afvise dit krav, hvis LeakBot i stedet tilbyder dig at vælge mellem at få manglen ved din LeakBot afhjulpet fx ved en reparation eller at få din LeakBot omleveret.

 

Refusion 

11. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret eller reklamationsret, vil vi:

 1. refundere det beløb, du har betalt for den pågældende LeakBot. Bemærk dog, at vi kan fratrække et beløb fra købsprisen svarende til værdiforringelsen af LeakBot, hvis LeakBots værdi er forringet, fordi du har behandlet den på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer købsprisen, før vi har mulighed for at besigtige varerne, og senere opdager, at du har behandlet dem på en uhensigtsmæssig måde, skal du betale os et passende beløb,
 2. refundere eventuelle leveringsomkostninger, du har betalt, dog således at det største beløb, der kan refunderes, er leveringsomkostningerne for den billigste leveringsmulighed. Hvis vi fx tilbyder levering af LeakBot inden for 3-5 dage til én pris, men du har valgt at få LeakBot leveret inden for 24 timer til en højere pris, refunderer vi kun det beløb, der skulle betales for den billigere leveringsmåde,
 3. refundere alle modtagne betalinger som følger:
  1. senest 14 dage efter den dag, hvor vi er blevet oplyst om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret eller reklamationsret, eller
  2. hvis du allerede har modtaget LeakBot: 14 dage efter, at vi har modtaget LeakBot retur i rimelig stand (dvs. i original og ubeskadiget indpakning), og

med brug af samme betalingsform som ved dit oprindelige køb, medmindre andet udtrykkeligt aftales med dig. Du er under alle omstændigheder ikke pligtig at betale andre gebyrer mv. i forbindelse med vores refundering. Hvis du har brugt et gavekort til at købe LeakBot, kan vi frit vælge at udbetale dig det refunderede beløb som et gavekort.

12. Hvis du gør brug af din fortrydelses- eller reklamationsret, skal du returnere LeakBot til os.

13. Hvis du har returneret LeakBot til os, fordi den er defekt eller ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, refunderer vi den fulde pris for LeakBot og eventuelle leveringsomkostninger samt eventuelle rimelige omkostninger, som du måtte afholde i forbindelse med din returnering af varen til os. Medmindre LeakBot er defekt eller ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, betaler du omkostningerne ved din returnering af LeakBot til os.

Levering

14. Ved køb på nettet oplyser vi et forventet leveringstidspunkt. Vi leverer LeakBot snarest muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, hvor vi bekræfter din ordre. Levering af en ordre anses for at have fundet sted, når vi leverer LeakBot til den adresse, du har angivet, ligesom ansvaret for LeakBot overgår til dig på dette tidspunkt.

15. Eventuelle leveringsomkostninger er som anført på hjemmesiden og som accepteret af dig i forbindelse med din udtjekning af varen, før du foretager dit endelige køb.

16. LeakBot tilhører dig, når vi har modtaget fuld betaling, herunder alle eventuelle leveringsomkostninger. Ansvaret for LeakBot overgår til dig på det tidspunkt, hvor vi leverer den til den leveringsadresse, du har angivet over for os.

17. Hvis vi ikke har leveret LeakBot 30 dage efter Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere din ordre med det samme, og vi refunderer alle beløb, du har betalt til os for den pågældende LeakBot og dens levering.

 

Pris for produkter og betaling

18. Priserne på LeakBot er som anført på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre. Vores priser er inklusive moms. Vi sikrer, at vores priser er korrekte på det tidspunkt, hvor de relevante oplysninger indtastes i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prisen på en eller flere LeakBot(s), som du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis den korrekte pris er lavere end den pris, der fremgår af vores hjemmeside, opkræver vi det lavere beløb, når vi sender en LeakBot til dig, og
 2. hvis den korrekte pris for en LeakBot er højere end den pris, der fremgår af vores hjemmeside, kontakter vi dig snarest muligt for at oplyse dig om fejlen og give dig valget mellem at gennemføre købet af en LeakBot til den korrekte pris eller annullere ordren. Vi ekspederer ikke din ordre, før vi har modtaget dine anvisninger. Hvis vi ikke kan få fat i dig via de kontaktoplysninger, du har angivet, da du afgav ordren, anser vi ordren for annulleret og orienterer dig skriftligt om dette.

19. Ved ændringer i den gældende momssats i perioden fra ordreafgivelsestidspunktet til leveringstidspunktet justerer vi det momsbeløb, som du skal betale (medmindre du allerede har betalt den fulde pris for LeakBot, før momsændringen er trådt i kraft).

20. Du kan kun betale for LeakBot med betalings- eller kreditkort.  Du skal betale for LeakBot, før vi afsender den.

LeakBot

21. Forudsat at nedenstående Installationskriterier er opfyldt, opdager LeakBot utætheder i brugsvandsinstallationen på ned til 5 ml pr. minut i dit hjem. LeakBot forhindrer ikke, at der opstår utætheder. LeakBot advarer dig om eventuelle utætheder ved at sende dig en sms, app-notifikation eller e-mail (Advarsel).

Installationskriterier: 

Hvis LeakBot skal kunne opdage utætheder i brugsvandsinstallationen, skal følgende kriterier opfyldes:

 • LeakBot skal installeres indendørs på det vandrør, der leder vand ind i huset, før forgreninger.
 • LeakBot skal installeres 0,3 m – 0,5 m over gulvet på det vandrør, der leder vandet ind i huset (hvis vandrøret er af bly, anbefaler vi, at LeakBot installeres mindst 0,4 m over gulvet på det vandrør, der leder vandet ind i huset).
 • Isoleringsmateriale på vandrøret skal fjernes før det sted, hvor LeakBot installeres.
 • På horisontale vandrør skal LeakBot installeres oven på røret.
 • De vandrør, som LeakBot installeres på, må ikke have en varmekilde, der kan påvirke temperaturen på vandet, der ledes ind i huset, og den omgivende lufttemperatur.
 • LeakBot må ikke installeres udendørs eller i en anden bygning, der ligger adskilt fra dit hjem.
 • For at virke korrekt, kræves det, at der indenfor enhver periode på 24 timer løber vand i den indvendige brugsvandsinstallation, men også at der er mindst én periode af 3 timers varighed, hvor der ikke bruges vand.
 • LeakBot skal registreres og installeres via LeakBot-appen.

Den emballage, som LeakBot leveres i, indeholder alle installationsvejledninger.

BEMÆRK VENLIGST: 

 • LeakBot opdager ikke:
 • utætheder andre steder end i brugsvandsinstallationen
 • utætheder i lukkede anlæg, fx i centralvarmesystemet eller spildevandssystemet
 • nye utætheder i brugsvandsinstallationen, hvis en eksisterende utæthed ikke er blevet repareret
 • utætheder i vandrøret før det sted, hvor LeakBot er installeret
 • LeakBot kræver, at der udføres et antal utæthedstests på over 5 ml pr. minut lige efter hinanden, før den kan udsende en advarsel om, at der er fundet en utæthed. Når enheden installeres første gang, udsender LeakBot en advarsel om allerede eksisterende utætheder efter at have foretaget 3 utæthedstests lige efter hinanden. Ved en utæthed, der optræder efter LeakBot er installeret, udsendes der en advarsel om utætheden efter, at der er foretaget 6 utæthedstests lige efter hinanden.
 • Det er nødvendigt for LeakBot, at der kan registreres en forskel i temperaturen på det vand, der ledes ind i huset, og den omgivende lufttemperatur.
 • Der udsendes kun advarsler om vedvarende hurtigt strømmende vand efter 60 minutter (eller efter kortere tid, hvis du har valgt dette i appen) i tilfælde, hvor LeakBot ikke har opdaget en allerede eksisterende vedvarende utæthed.
 • Vi kan justere LeakBots kalibrering eller følsomhed, således at den tager højde for særlige installationsmiljøer og rørsystemer. Vi orienterer dig skriftligt pr. e-mail, hvis justeringen påvirker LeakBots følsomhed i forhold til at udsende advarsler om utætheder på 5 ml pr. minut. 

22. Hvis en LeakBot ikke kan opfylde eller ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os ret til at deaktivere den pågældende LeakBot og tilbyde at refundere dig det beløb, du har betalt for den.

Fabriksgaranti

23. Du kan læse mere om produktgarantien på LeakBot i den dokumentation, som LeakBot leveres sammen med.

Generelt

24. Vi hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse (fx levering) af vores forpligtelser i henhold til en aftale om Køb, hvor dette skyldes Forhold Uden For Vores Kontrol, dvs. forhold, som vi ikke er herre over (herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts eller andre arbejdskonflikter hos tredjemand, uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (uanset om der foreligger en krigserklæring eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemi eller andre naturkatastrofer, eller nedbrud af offentlige eller private telekommunikationsnetværk eller manglende mulighed for at bruge offentlig eller privat transport). Hvis der indtræder et Forhold Uden For Vores Kontrol, der påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, oplyser vi dig snarest muligt herom og bestræber os på at levere din LeakBot hurtigst muligt. Du har ret til at hæve købet, hvis der indtræder et Forhold Uden For Vores Kontrol og du ikke længere ønsker at få en LeakBot leveret.

25. LeakBot må kun bruges i hjemmet og til ikke-kommercielle formål. Du forpligter dig til ikke at bruge en LeakBot til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg. Vi hæfter ikke over for dig for avancetab, omsætningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

 

26. Vi er ikke ansvarlige for:

 1. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke bruger LeakBot i overensstemmelse med garantidokumentationen,
 2. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at din brug af LeakBot ikke overholder Installationskriterierne,
 3. omkostninger, tab eller skader, som skyldes et problem, der er forårsaget af manglende netværksforbindelse,
 4. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke modtager, læser eller reagerer på en Advarsel,
 5. omkostninger, tab eller skader, som skyldes utætheder, der ikke kan opdages af LeakBot (jf. pkt. 21 ovenfor),
 6. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke overholder den vejledning, du får ved registrering af din LeakBot,
 7. omkostninger forbundet med konstatering og reparation af en utæthed som følge af en Advarsel,
 8. stigninger i din vandregning,
 9. tab eller skader, som skyldes, at du eller andre ændrer radiofrekvenstildelinger i styringen af dit anlæg,
 10. udskiftning af batterier i din LeakBot,
 11. omkostninger, tab eller skader, som skyldes:
 1. at din LeakBot ikke udsender en Advarsel, fordi den er afmonteret fra vandrøret,
 2. at batterierne i din LeakBot ikke virker,
 1. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at brugsvandsinstallationen i dit hjem:
 1. er beskadiget (enten forsætligt eller ved et uheld),
 2. ikke længere er egnet til sit formål (uanset årsag) eller
 3. ikke overholder de love og regler, der gælder for rørsystemer, og
 1. udgifter i forbindelse med arbejder, som du eller personer, der ikke på forhånd er godkendt af os, udfører efter en Advarsel.

27. Vi kan deaktivere din LeakBot med 7 dages skriftligt varsel (herunder pr. e-mail), hvis du udviser grov eller truende adfærd over for eller chikanerer vores medarbejdere, eller hvis vi har rimelig grund til at tro, at din LeakBot bruges til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg eller på anden måde anvendes i strid med disse Vilkår og Betingelser.

28. Vi kan deaktivere din LeakBot med øjeblikkelig virkning, hvis vi har mistanke om snyd eller om, at du har overdrevet eller bevidst afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med denne aftale. I så fald er du ikke berettiget til at få refunderet købsprisen for din LeakBot.

29. Vi kan deaktivere din LeakBot med mindst 7 dages skriftligt varsel (herunder pr. e-mail), hvis du har modtaget din LeakBot gratis fra dit forsikringsselskab og:

 1. din forsikring hos det pågældende forsikringsselskab ophører, eller
 2. vores ordning med forsikringsselskabet ophører.

Hvis dit forsikringsselskab har givet dig en eller flere gratis reparation(er) af din LeakBot eller rabat på en eller flere reparation(er) af din LeakBot, vil du efter deaktiveringen ikke længere have ret til at modtage en eller flere gratis reparation(er) eller rabat på sådanne reparationer. I det omfang vi må kontakte dig, før vi afbryder din LeakBot i henhold til denne bestemmelse, og give dig mulighed for at fortsætte med at bruge LeakBot i henhold til en ny serviceaftale, som du betaler for, vil vi gøre dette.

30. Hvis du har modtaget din LeakBot gratis fra dit forsikringsselskab, må du kun installere den i det hus, som er forsikret hos det pågældende forsikringsselskab. Hvis du flytter og fortsat har det samme forsikringsselskab, som du fik din LeakBot af:

  1. kan du installere din LeakBot i dit nye hus i overensstemmelse med ovennævnte Installationskriterier, og
  2. skal du oplyse os om din nye adresse ved at skrive til support@leakbot.io.

31. Hvis du har købt din LeakBot direkte af os og du installerer den i et hus, som du ikke bor i, skal du gøre den, der bor i huset, opmærksom på, at der er installeret en LeakBot.

32. Vi kan til enhver tid opdatere softwaren i din LeakBot. Vi kan gøre dette via fjernadgang og uden forudgående varsel. Eventuelle opdateringer sker for at forbedre LeakBots effektivitet, sikkerhed og/eller ydelse. Uanset sådanne opdateringer vil LeakBot i al væsentlighed fortsat have samme grundlæggende funktionalitet, som da du købte den.

33. Alle immaterielle rettigheder til LeakBot tilhører os.

34. Du forpligter dig til ikke at (i) dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af eller på anden måde søge at få eller opfatte kildekode, der danner grundlag for kompilering eller fortolkning af LeakBots softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at få eller anvende sådan kode, eller (ii) skabe afledte produkter på basis af LeakBot eller kildekode, bortset fra hvad der er udtrykkeligt tilladt ifølge gældende præceptive eller ufravigelige lovbestemmelser.

35. Vi indsamler desuden løbende data om dit vandforbrug og aflæsninger af din LeakBot med henblik på at kunne udsende Advarsler til dig. LeakBots behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med LeakBots privatlivspolitik, der kan findes på https://leakbot.io/privacy-policy

36. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage, kan du kontakte os på support@leakbot.io.

37. Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til en anden virksomhed. Vi giver dig altid skriftlig besked, hvis dette sker, men det vil ikke have betydning for dine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale.

38. Du kan kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person efter skriftlig aftale med os.

39. Hver enkelt af disse vilkårs bestemmelser gælder hver for sig. Hvis en af bestemmelserne erklæres ugyldig af en domstol eller anden relevant myndighed, skal dette ikke have betydning for de øvrige bestemmelser.

40. Alternativ tvistløsning betyder, at et uafhængigt organ tager stilling til sagens omstændigheder og søger at løse tvisten uden om domstolene. Hvis vi ikke kan finde en løsning på en klage, du har fremsat, ved hjælp af vores interne klageprocedure, er LeakBot forpligtet til at give dig nærmere oplysninger om en godkendt mægler. Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er kompetente til at behandle din klage. Dette påvirker ikke eventuelle øvrige rettigheder, som du måtte have.

41. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Det er aftalt mellem os og dig, at en eventuel tvist skal afgøres af de danske domstole som ikke-eksklusivt værneting.

Fortrydelsesformular

 

Dato:…………………………………………..

 

Til: LeakBot Limited, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR

e-mail: support@leakbot.io

 

Dette brev skal anses som en meddelelse om, at jeg fortryder mit køb og ikke længere ønsker en LeakBot.

 

Kundens/Kundernes navn(e):……………………………………………

Kundens/Kundernes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 

Kundens/Kundernes underskrift (kun hvis denne formular indsendes i papirform):

……………………………………………………………………

 

 

Februar 2022Vilkår og Betingelser for levering af lækagealarm (LeakBot)

Når du køber en LeakBot Ltd, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Læs dem venligst grundigt igennem – vigtige begreber og bestemmelser er markeret med fed skrift.

Dette dokument giver dig oplysninger om os (LeakBot Limited, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR (engelsk reg.nr.: 08442778, momsnr.: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår og betingelser (Vilkår og Betingelser), der gælder for salg af LeakBot via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy eller www.myleakbot.com (vores hjemmesider).

Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle køb af LeakBot (Køb). Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår og Betingelser, kan du ikke købe en LeakBot på vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi af disse Vilkår og Betingelser eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi kan til enhver tid ændre disse Vilkår og Betingelser. Hver gang du køber en LeakBot hos os, er det de Vilkår og Betingelser, der er gældende på ordreafgivelsestidspunktet, der gælder for Købet.

Købet

1. Når du har afgivet en ordre, modtager du en e-mail fra os, hvor vi anerkender modtagelsen af din ordre. Bemærk dog, at dette ikke betyder, at vi har bekræftet din ordre. Ordren bekræftes først, når du modtager meddelelse om, at der er afsendt en LeakBot (Afsendelsesbekræftelse).  Aftalen mellem dig og os om Købet indgås først på det tidspunkt, hvor Afsendelsesbekræftelsen sendes.

Oversigt over dine vigtigste rettigheder. Disse Vilkår og Betingelser vil ikke påvirke dine rettigheder efter lovgivningen.

Dette er en oversigt over dine vigtigste rettigheder efter lovgivningen. Der gælder dog visse undtagelser.

For så vidt angår LeakBot følger det af den danske forbrugerlovgivning, at varen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen, egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I produktets forventede levetid har du følgende rettigheder:

   • Fortrydelsesret: Gælder 14 dage fra levering
   • Reklamationsret: Gælder 2 år fra levering

 

2. Hvis vi ikke kan levere en LeakBot, fx fordi den ikke er på lager, fordi den er udgået af vores sortiment, fordi vi ikke kan levere på det ønskede tidspunkt, eller fordi der er en fejl i den pris, der er angivet på vores hjemmeside, oplyser vi dig om dette, og din ordre vil ikke blive ekspederet. Hvis du allerede har betalt for den bestilte LeakBot, refunderer vi hurtigst muligt det fulde beløb, herunder eventuelle leveringsomkostninger.

3. Billederne af LeakBot på vores hjemmeside er udelukkende vejledende. LeakBot kan variere en smule fra disse billeder. LeakBots emballage kan variere fra den, der vises på billeder på vores hjemmeside.

4. Mindre produktændringer.

Vi kan foretage ændringer i LeakBot:

 1. som skyldes ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav; og/eller
 2. af hensyn til mindre tekniske justeringer og forbedringer.

5. Vi kan midlertidigt indstille vores levering af LeakBot-enheder for at:

 1. løse tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. opdatere LeakBot som følge af ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav
 3. foretage ændringer i LeakBot, som du har ønsket eller vi har oplyst dig om (jf. pkt. 4).

Annullation samt refusion

Fortrydelsesret

6. Du kan fortryde dit Køb i 14 dage efter, at du har modtaget en LeakBot (Fortrydelsesfrist).  Fortrydelsesfristen begynder den dag, du modtager din LeakBot.

7. Dette betyder, at hvis du inden Fortrydelsesfristens udløb skifter mening eller af anden årsag beslutter, at du ikke ønsker at modtage eller beholde en LeakBot, kan du give os besked om, at du har fortrudt Købet, og få pengene retur. Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten og refusion findes i pkt. 11.

8. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du blot give os besked om, at du har fortrudt Købet. Den nemmeste måde at gøre dette på er at udfylde Fortrydelsesformularen nederst i disse Vilkår og Betingelser og sende den til os pr. e-mail til support@leakbot.io. Vi sender en skriftlig bekræftelse til dig, når vi har modtaget formularen.

9. Hvis du først fortryder Købet efter, at du har fået en LeakBot leveret, skal du blot returnere den til os inden Fortrydelsesfristens udløb uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os besked om, at du fortryder Købet. Vi sender returlabels til dig, hvis du kontakter os på support@leakbot.io. Du bedes anmode om en kvittering for indlevering af pakken, når du returnerer LeakBot til os, som dokumentation for, at du har returneret den.

Reklamationsret

10. Du kan altid hæve Købet, hvis:

 1. LeakBot er defekt eller ikke svarer til beskrivelsen,
 2. vi har oplyst dig om en fejl i prisen på eller beskrivelsen af den bestilte LeakBot og du herefter ikke ønsker at gennemføre Købet,
 3. der er risiko for en væsentlig forsinkelse i leveringen af LeakBot på grund af forhold, der ligger uden for vores kontrol, eller
 4. vi har indstillet leveringen af LeakBot midlertidigt af tekniske årsager eller har meddelt dig, at vi har til hensigt at gøre dette.

Hvis du ønsker at reklamere over en defekt eller mangelfuld LeakBot, skal du gøre dette inden for rimelig tid fra du har fået kendskab til forholdet, dog senest 2 år fra leveringsdatoen. Hvis din reklamation er berettiget, kan du inden for reklamationsfristen vælge mellem afhjælpning, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller at få pengene tilbage. Vælger du at få pengene tilbage eller et forholdsmæssigt afslag i prisen, kan LeakBot dog afvise dit krav, hvis LeakBot i stedet tilbyder dig at vælge mellem at få manglen ved din LeakBot afhjulpet fx ved en reparation eller at få din LeakBot omleveret.

 

Refusion 

11. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret eller reklamationsret, vil vi:

 1. refundere det beløb, du har betalt for den pågældende LeakBot. Bemærk dog, at vi kan fratrække et beløb fra købsprisen svarende til værdiforringelsen af LeakBot, hvis LeakBots værdi er forringet, fordi du har behandlet den på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer købsprisen, før vi har mulighed for at besigtige varerne, og senere opdager, at du har behandlet dem på en uhensigtsmæssig måde, skal du betale os et passende beløb,
 2. refundere eventuelle leveringsomkostninger, du har betalt, dog således at det største beløb, der kan refunderes, er leveringsomkostningerne for den billigste leveringsmulighed. Hvis vi fx tilbyder levering af LeakBot inden for 3-5 dage til én pris, men du har valgt at få LeakBot leveret inden for 24 timer til en højere pris, refunderer vi kun det beløb, der skulle betales for den billigere leveringsmåde,
 3. refundere alle modtagne betalinger som følger:
  1. senest 14 dage efter den dag, hvor vi er blevet oplyst om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret eller reklamationsret, eller
  2. hvis du allerede har modtaget LeakBot: 14 dage efter, at vi har modtaget LeakBot retur i rimelig stand (dvs. i original og ubeskadiget indpakning), og

med brug af samme betalingsform som ved dit oprindelige køb, medmindre andet udtrykkeligt aftales med dig. Du er under alle omstændigheder ikke pligtig at betale andre gebyrer mv. i forbindelse med vores refundering. Hvis du har brugt et gavekort til at købe LeakBot, kan vi frit vælge at udbetale dig det refunderede beløb som et gavekort.

12. Hvis du gør brug af din fortrydelses- eller reklamationsret, skal du returnere LeakBot til os.

13. Hvis du har returneret LeakBot til os, fordi den er defekt eller ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, refunderer vi den fulde pris for LeakBot og eventuelle leveringsomkostninger samt eventuelle rimelige omkostninger, som du måtte afholde i forbindelse med din returnering af varen til os. Medmindre LeakBot er defekt eller ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen, betaler du omkostningerne ved din returnering af LeakBot til os.

Levering

14. Ved køb på nettet oplyser vi et forventet leveringstidspunkt. Vi leverer LeakBot snarest muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, hvor vi bekræfter din ordre. Levering af en ordre anses for at have fundet sted, når vi leverer LeakBot til den adresse, du har angivet, ligesom ansvaret for LeakBot overgår til dig på dette tidspunkt.

15. Eventuelle leveringsomkostninger er som anført på hjemmesiden og som accepteret af dig i forbindelse med din udtjekning af varen, før du foretager dit endelige køb.

16. LeakBot tilhører dig, når vi har modtaget fuld betaling, herunder alle eventuelle leveringsomkostninger. Ansvaret for LeakBot overgår til dig på det tidspunkt, hvor vi leverer den til den leveringsadresse, du har angivet over for os.

17. Hvis vi ikke har leveret LeakBot 30 dage efter Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere din ordre med det samme, og vi refunderer alle beløb, du har betalt til os for den pågældende LeakBot og dens levering.

 

Pris for produkter og betaling

18. Priserne på LeakBot er som anført på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre. Vores priser er inklusive moms. Vi sikrer, at vores priser er korrekte på det tidspunkt, hvor de relevante oplysninger indtastes i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prisen på en eller flere LeakBot(s), som du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis den korrekte pris er lavere end den pris, der fremgår af vores hjemmeside, opkræver vi det lavere beløb, når vi sender en LeakBot til dig, og
 2. hvis den korrekte pris for en LeakBot er højere end den pris, der fremgår af vores hjemmeside, kontakter vi dig snarest muligt for at oplyse dig om fejlen og give dig valget mellem at gennemføre købet af en LeakBot til den korrekte pris eller annullere ordren. Vi ekspederer ikke din ordre, før vi har modtaget dine anvisninger. Hvis vi ikke kan få fat i dig via de kontaktoplysninger, du har angivet, da du afgav ordren, anser vi ordren for annulleret og orienterer dig skriftligt om dette.

19. Ved ændringer i den gældende momssats i perioden fra ordreafgivelsestidspunktet til leveringstidspunktet justerer vi det momsbeløb, som du skal betale (medmindre du allerede har betalt den fulde pris for LeakBot, før momsændringen er trådt i kraft).

20. Du kan kun betale for LeakBot med betalings- eller kreditkort.  Du skal betale for LeakBot, før vi afsender den.

LeakBot

21. Forudsat at nedenstående Installationskriterier er opfyldt, opdager LeakBot utætheder i brugsvandsinstallationen på ned til 5 ml pr. minut i dit hjem. LeakBot forhindrer ikke, at der opstår utætheder. LeakBot advarer dig om eventuelle utætheder ved at sende dig en sms, app-notifikation eller e-mail (Advarsel).

Installationskriterier: 

Hvis LeakBot skal kunne opdage utætheder i brugsvandsinstallationen, skal følgende kriterier opfyldes:

 • LeakBot skal installeres indendørs på det vandrør, der leder vand ind i huset, før forgreninger.
 • LeakBot skal installeres 0,3 m – 0,5 m over gulvet på det vandrør, der leder vandet ind i huset (hvis vandrøret er af bly, anbefaler vi, at LeakBot installeres mindst 0,4 m over gulvet på det vandrør, der leder vandet ind i huset).
 • Isoleringsmateriale på vandrøret skal fjernes før det sted, hvor LeakBot installeres.
 • På horisontale vandrør skal LeakBot installeres oven på røret.
 • De vandrør, som LeakBot installeres på, må ikke have en varmekilde, der kan påvirke temperaturen på vandet, der ledes ind i huset, og den omgivende lufttemperatur.
 • LeakBot må ikke installeres udendørs eller i en anden bygning, der ligger adskilt fra dit hjem.
 • For at virke korrekt, kræves det, at der indenfor enhver periode på 24 timer løber vand i den indvendige brugsvandsinstallation, men også at der er mindst én periode af 3 timers varighed, hvor der ikke bruges vand.
 • LeakBot skal registreres og installeres via LeakBot-appen.

Den emballage, som LeakBot leveres i, indeholder alle installationsvejledninger.

BEMÆRK VENLIGST: 

 • LeakBot opdager ikke:
 • utætheder andre steder end i brugsvandsinstallationen
 • utætheder i lukkede anlæg, fx i centralvarmesystemet eller spildevandssystemet
 • nye utætheder i brugsvandsinstallationen, hvis en eksisterende utæthed ikke er blevet repareret
 • utætheder i vandrøret før det sted, hvor LeakBot er installeret
 • LeakBot kræver, at der udføres et antal utæthedstests på over 5 ml pr. minut lige efter hinanden, før den kan udsende en advarsel om, at der er fundet en utæthed. Når enheden installeres første gang, udsender LeakBot en advarsel om allerede eksisterende utætheder efter at have foretaget 3 utæthedstests lige efter hinanden. Ved en utæthed, der optræder efter LeakBot er installeret, udsendes der en advarsel om utætheden efter, at der er foretaget 6 utæthedstests lige efter hinanden.
 • Det er nødvendigt for LeakBot, at der kan registreres en forskel i temperaturen på det vand, der ledes ind i huset, og den omgivende lufttemperatur.
 • Der udsendes kun advarsler om vedvarende hurtigt strømmende vand efter 60 minutter (eller efter kortere tid, hvis du har valgt dette i appen) i tilfælde, hvor LeakBot ikke har opdaget en allerede eksisterende vedvarende utæthed.
 • Vi kan justere LeakBots kalibrering eller følsomhed, således at den tager højde for særlige installationsmiljøer og rørsystemer. Vi orienterer dig skriftligt pr. e-mail, hvis justeringen påvirker LeakBots følsomhed i forhold til at udsende advarsler om utætheder på 5 ml pr. minut. 

22. Hvis en LeakBot ikke kan opfylde eller ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os ret til at deaktivere den pågældende LeakBot og tilbyde at refundere dig det beløb, du har betalt for den.

Fabriksgaranti

23. Du kan læse mere om produktgarantien på LeakBot i den dokumentation, som LeakBot leveres sammen med.

Generelt

24. Vi hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse (fx levering) af vores forpligtelser i henhold til en aftale om Køb, hvor dette skyldes Forhold Uden For Vores Kontrol, dvs. forhold, som vi ikke er herre over (herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts eller andre arbejdskonflikter hos tredjemand, uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (uanset om der foreligger en krigserklæring eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemi eller andre naturkatastrofer, eller nedbrud af offentlige eller private telekommunikationsnetværk eller manglende mulighed for at bruge offentlig eller privat transport). Hvis der indtræder et Forhold Uden For Vores Kontrol, der påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, oplyser vi dig snarest muligt herom og bestræber os på at levere din LeakBot hurtigst muligt. Du har ret til at hæve købet, hvis der indtræder et Forhold Uden For Vores Kontrol og du ikke længere ønsker at få en LeakBot leveret.

25. LeakBot må kun bruges i hjemmet og til ikke-kommercielle formål. Du forpligter dig til ikke at bruge en LeakBot til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg. Vi hæfter ikke over for dig for avancetab, omsætningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

 

26. Vi er ikke ansvarlige for:

 1. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke bruger LeakBot i overensstemmelse med garantidokumentationen,
 2. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at din brug af LeakBot ikke overholder Installationskriterierne,
 3. omkostninger, tab eller skader, som skyldes et problem, der er forårsaget af manglende netværksforbindelse,
 4. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke modtager, læser eller reagerer på en Advarsel,
 5. omkostninger, tab eller skader, som skyldes utætheder, der ikke kan opdages af LeakBot (jf. pkt. 21 ovenfor),
 6. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at du ikke overholder den vejledning, du får ved registrering af din LeakBot,
 7. omkostninger forbundet med konstatering og reparation af en utæthed som følge af en Advarsel,
 8. stigninger i din vandregning,
 9. tab eller skader, som skyldes, at du eller andre ændrer radiofrekvenstildelinger i styringen af dit anlæg,
 10. udskiftning af batterier i din LeakBot,
 11. omkostninger, tab eller skader, som skyldes:
 1. at din LeakBot ikke udsender en Advarsel, fordi den er afmonteret fra vandrøret,
 2. at batterierne i din LeakBot ikke virker,
 1. omkostninger, tab eller skader, som skyldes, at brugsvandsinstallationen i dit hjem:
 1. er beskadiget (enten forsætligt eller ved et uheld),
 2. ikke længere er egnet til sit formål (uanset årsag) eller
 3. ikke overholder de love og regler, der gælder for rørsystemer, og
 1. udgifter i forbindelse med arbejder, som du eller personer, der ikke på forhånd er godkendt af os, udfører efter en Advarsel.

27. Vi kan deaktivere din LeakBot med 7 dages skriftligt varsel (herunder pr. e-mail), hvis du udviser grov eller truende adfærd over for eller chikanerer vores medarbejdere, eller hvis vi har rimelig grund til at tro, at din LeakBot bruges til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg eller på anden måde anvendes i strid med disse Vilkår og Betingelser.

28. Vi kan deaktivere din LeakBot med øjeblikkelig virkning, hvis vi har mistanke om snyd eller om, at du har overdrevet eller bevidst afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med denne aftale. I så fald er du ikke berettiget til at få refunderet købsprisen for din LeakBot.

29. Vi kan deaktivere din LeakBot med mindst 7 dages skriftligt varsel (herunder pr. e-mail), hvis du har modtaget din LeakBot gratis fra dit forsikringsselskab og:

 1. din forsikring hos det pågældende forsikringsselskab ophører, eller
 2. vores ordning med forsikringsselskabet ophører.

Hvis dit forsikringsselskab har givet dig en eller flere gratis reparation(er) af din LeakBot eller rabat på en eller flere reparation(er) af din LeakBot, vil du efter deaktiveringen ikke længere have ret til at modtage en eller flere gratis reparation(er) eller rabat på sådanne reparationer. I det omfang vi må kontakte dig, før vi afbryder din LeakBot i henhold til denne bestemmelse, og give dig mulighed for at fortsætte med at bruge LeakBot i henhold til en ny serviceaftale, som du betaler for, vil vi gøre dette.

30. Hvis du har modtaget din LeakBot gratis fra dit forsikringsselskab, må du kun installere den i det hus, som er forsikret hos det pågældende forsikringsselskab. Hvis du flytter og fortsat har det samme forsikringsselskab, som du fik din LeakBot af:

  1. kan du installere din LeakBot i dit nye hus i overensstemmelse med ovennævnte Installationskriterier, og
  2. skal du oplyse os om din nye adresse ved at skrive til support@leakbot.io.

31. Hvis du har købt din LeakBot direkte af os og du installerer den i et hus, som du ikke bor i, skal du gøre den, der bor i huset, opmærksom på, at der er installeret en LeakBot.

32. Vi kan til enhver tid opdatere softwaren i din LeakBot. Vi kan gøre dette via fjernadgang og uden forudgående varsel. Eventuelle opdateringer sker for at forbedre LeakBots effektivitet, sikkerhed og/eller ydelse. Uanset sådanne opdateringer vil LeakBot i al væsentlighed fortsat have samme grundlæggende funktionalitet, som da du købte den.

33. Alle immaterielle rettigheder til LeakBot tilhører os.

34. Du forpligter dig til ikke at (i) dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af eller på anden måde søge at få eller opfatte kildekode, der danner grundlag for kompilering eller fortolkning af LeakBots softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at få eller anvende sådan kode, eller (ii) skabe afledte produkter på basis af LeakBot eller kildekode, bortset fra hvad der er udtrykkeligt tilladt ifølge gældende præceptive eller ufravigelige lovbestemmelser.

35. Vi indsamler desuden løbende data om dit vandforbrug og aflæsninger af din LeakBot med henblik på at kunne udsende Advarsler til dig. LeakBots behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med LeakBots privatlivspolitik, der kan findes på https://leakbot.io/privacy-policy

36. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage, kan du kontakte os på support@leakbot.io.

37. Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til en anden virksomhed. Vi giver dig altid skriftlig besked, hvis dette sker, men det vil ikke have betydning for dine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale.

38. Du kan kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person efter skriftlig aftale med os.

39. Hver enkelt af disse vilkårs bestemmelser gælder hver for sig. Hvis en af bestemmelserne erklæres ugyldig af en domstol eller anden relevant myndighed, skal dette ikke have betydning for de øvrige bestemmelser.

40. Alternativ tvistløsning betyder, at et uafhængigt organ tager stilling til sagens omstændigheder og søger at løse tvisten uden om domstolene. Hvis vi ikke kan finde en løsning på en klage, du har fremsat, ved hjælp af vores interne klageprocedure, er LeakBot forpligtet til at give dig nærmere oplysninger om en godkendt mægler. Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er kompetente til at behandle din klage. Dette påvirker ikke eventuelle øvrige rettigheder, som du måtte have.

41. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Det er aftalt mellem os og dig, at en eventuel tvist skal afgøres af de danske domstole som ikke-eksklusivt værneting.

Fortrydelsesformular

 

Dato:…………………………………………..

 

Til: LeakBot Limited, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London, EC3V 0HR

e-mail: support@leakbot.io

 

Dette brev skal anses som en meddelelse om, at jeg fortryder mit køb og ikke længere ønsker en LeakBot.

 

Kundens/Kundernes navn(e):……………………………………………

Kundens/Kundernes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 

Kundens/Kundernes underskrift (kun hvis denne formular indsendes i papirform):

……………………………………………………………………

 

 

Februar 2022