Ved at købe LeakBot igennem Homeserve accepterer du følgende vilkår og betingelser. Læs dem omhyggeligt – vigtige vilkår står med fed.

Dette dokument giver dig information om os (Homeserve Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN registreret i England med nummer 08442778, momsnummer: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår (Vilkår) i henhold til hvilke, vi sælger LeakBot (Produkt) via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy (vores hjemmeside) til dig.

Disse Vilkår gælder for enhver kontrakt mellem os for salget af et Produkt til dig (Kontrakt). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi ud af disse Vilkår eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi ændrer disse Vilkår fra tid til anden. Hver gang du bestiller et Produkt hos os, vil Vilkårene på bestillingstidspunktet være gældende for Kontrakten mellem dig selv og os.

Kontrakten

1. Efter du har afgivet en bestilling, vil du modtage en e-mail fra os, der tilkendegiver, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at dette ikke betyder, at din bestilling er blevet accepteret. Accept sker, når du modtager bekræftelse på, at produktet er afsendt (Afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem dig selv og os skabes først, når Afsendelsesbekræftelsen er sendt.

Opsummering af dine vigtigste juridiske rettigheder. Intet i disse Vilkår vil påvirke dine juridiske rettigheder.

Dette er en opsummering af dine juridiske rettigheder. Få mere information på www.adviceguide.org.uk eller ved at ringe til 03454 04 05 06.

Med hensyn til Produktet bekendtgør Consumer Rights Act 2015, at varer skal være som beskrevet, være egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I løbet af produktets forventede levetid berettiger dine juridiske rettigheder dig til følgende:

 • Indenfor 30 dage: Hvis dit produkt er defekt, kan du få pengene tilbage
 • Indenfor seks måneder: Hvis dit produkt ikke kan repareres eller erstattes, er du berettiget til at få pengene tilbage
 • Indenfor seks år: Hvis produktet kan forventes at holde i op til seks år, er du berettiget til reparation eller en erstatning, eller, hvis det ikke virker, til at få nogle af dine penge tilbage.

Produktet

2. Såfremt Produktet opfylder Installationskriterierne (herunder), registrerer det lækager i dit interne ferskvandsystem i din ejendom fra og med 5 ml. pr. minut. Produktet forhindrer ikke lækager. Produktet alarmerer dig i tilfælde af lækage ved at afgive en lyd eller ved hjælp af SMS, app-notifikation eller via mail (en ”Alarm”).

Installationskriterier:

For at Produktet kan registrere lækager i det interne ferskvandsystem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Produktet skal være installeret på røret til det interne vandforsyningsnet, inden det forgrener sig ud og rundt på ejendommen.
 • Produktet skal være installeret 30 og 60 centimeter fra stedet, hvor vandforsyningsrøret kommer ind på ejendommen
 • I løbet af en 24-timers periode kræver Produktet, at der strømmer vand igennem det interne ferskvandsystem, men også en periode på mindst 3 timer, hvor der ikke bruges noget vand.

BEMÆRK:
Produktet registrerer ikke følgende:

 • Lækager, der ikke er i det interne ferskvandsystem
 • Lækager, der er i et lukket system, for eksempel i dit centralvarmesystem eller spildevandsystem
 • En ny lækage i dit interne ferskvandsystem, hvor en allerede eksisterende lækage ikke er blevet repareret
 • Lækager, der er på røret til vandforsyningsnettet, inden stedet hvor Produktet er installeret.

Alarmer om et vedvarende og hurtigt vandflow bliver kun udløst efter 60 minutter (eller mindre, hvis du har valgt en anden varighed i appen), i tilfælde hvor Produktet ikke har registreret en allerede eksisterende vedvarende lækage med lavt vandflow.

3. Hvis dit Produkt ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os retten til at deaktivere dit Produkt og give dig pengene tilbage for Produktet.

4. Hvis vi er ude af stand til at levere et Produkt til dig, for eksempel fordi Produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, eller fordi vi ikke kan levere på det anmodede tidspunkt eller på grund af en fejl i prissætning på vores hjemmeside, vil vi informere dig om dette og behandler ikke din bestilling. Hvis du allerede har betalt for Produktet, vil vi refundere det fulde beløb til dig inklusiv leveringsomkostninger hurtigst muligt.

5. Billederne af Produktet på vores hjemmeside er kun illustrative. Dit Produkt kan variere fra billederne. Produktets emballage kan være forskellig fra den på de viste billeder.

6. Mindre ændringer af produkter.
Det kan ske, at vi ændrer Produktet for:

 1. at overholde ændringer i relevante love og bekendtgørelser
 2. at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer.

7. Det kan ske, at vi suspenderer leveringen af et produkt for:

 1. at håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. at opdatere Produktet for at afspejle relevante love og bekendtgørelser
 3. at ændre Produktet i efter anmodning fra dig eller som varslet af os til dig.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør og få penge tilbage

Ret til betænkningstid

8. Du har ret til at annullere en Kontrakt inden for 14 dage, efter du har modtaget Produktet (Afbestillingsperiode). Din ret til at annullere en Kontrakt starter på dagen for Afsendelsesbekræftelsen. For eksempel hvis vi sender dig en Afsendelsesbekræftelse d. 1. januar, og du modtager Produktet den 10. januar, kan du afbestille til enhver tid mellem d. 1. januar til og med d. 24. januar.

9. Dette betyder, at hvis du skulle ombestemme dig inden for Afbestillingsperioden eller af en hvilken som helst grund beslutte, at du ikke ønsker at modtage eller beholde Produkt, kan du give os besked om din beslutning om at annullere Kontrakten og få dine penge tilbage. Få mere information om afbestilling og refundering i punkt 12.

10. For at annullere en Kontrakt skal du gøre os opmærksom på, at du har besluttet at afbestille. Den nemmeste måde er at udfylde Afbestillingsformularen i bunden af disse vilkår eller kontakte vores Kundeservice team på telefon 0800 783 9866. Vi bekræfter dette for dig på skrift.

11. Hvis et Produkt er blevet leveret til dig og du beslutter i løbet af Afbestillingsperioden at annullere din Kontrakt, skal du returnere Produktet til os uden unødig forsinkelse og altid inden for 14 dage, efter du har gjort os opmærksom på, at du ønsker at annullere Kontrakten. Du kan kontakte os på telefon 0800 7839866, hvis du skal bruge returetiketter. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer Produktet, som bevis på afsendelse.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør:

12. Du kan altid bringe en Kontrakt til ophør, hvis:

 1. produktet er defekt eller ikke er i overensstemmelse med dets beskrivelse
 2. vi har gjort opmærksom på en fejl i prissætning eller beskrivelse af produktet, du har bestilt, og du ikke længere ønsker at foresætte
 3. der er risiko for, at leveringen af Produktet vil være betydeligt forsinket af grunde uden for vores kontrol
 4. vi har suspenderet leveringen af Produktet af tekniske årsager eller gør dig opmærksom herpå.

Du har 30 dage, fra den dag du modtager Produktet, til at afvise et defekt eller fejlbehæftet Produkt. I løbet af denne 30 dages periode kan du vælge at få Produktet repareret eller udskiftet. Hvis Produktet stadig er defekt eller fejlbehæftet efter reparation eller udskiftning, eller hvis reparation eller udskiftning ikke er muligt eller ikke kan udføres inden for rimelig tid og uden væsentlig ulejlighed for dig, har du ret til at afvise Produktet eller få et afslag i prisen.

Refundering

13. Hvis du annullerer din Kontrakt vil vi:

 1. refundere beløbet, du har betalt for Produktet. Bemærk, at vi ifølge loven har ret til at reducere beløbet, vi refunderer, for at afspejle forringelser i Produktets værdi som følge af din håndtering af Produktet på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer dig den betalte pris, inden vi har mulighed for at inspicere varerne eller senere opdager, at du har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal du betale os et passende beløb.
 2. refundere leveringsomkostninger, du har betalt. Det vil dog ifølge loven højest være omkostningerne for den billigste leveringsmetode, vi tilbyder. For eksempel hvis vi tilbyder levering af et Produkt inden for 3-5 dage til en pris, men du vælger at få produktet leveret inden for 24 timer til en dyrere pris, vil du i så fald kun få refunderet det beløb, du ville have betalt for den billige leveringsmetode.
 3. godtgøre alle modtagne betalinger som følger:
  1. Ikke mere end 14 dage, efter dagen vi blev gjort opmærksomme på din beslutning om at annullere Kontrakten.
  2. Hvis du allerede har modtaget produktet, 14 dage efter den dag vi modtager Produktet retur (dvs. i original og uåbnet emballage).
  3. Igennem den samme betalingsmetode, som du brugte ved den første betaling, medmindre du har udtrykkeligt aftalt anderledes. Under alle omstændigheder vil du ikke skulle betale nogen gebyrer som følge af godtgørelsen. Hvis du har brugt rabatkuponer til at betale for Produktet, kan du få refundering i form af rabatkuponer. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer et Produkt, som bevis på afsendelse.

14. Hvis du benytter dig af din ret til betænkningstid, eller din juridiske ret til at bringe Kontrakten til ophør, skal du returnere Produktet til os.

15. Hvis du har returneret Produktet til os, fordi det er defekt eller pga. fejlbeskrivelse, vil vi refundere det fulde beløb, du har betalt for Produktet, samt leveringsomkostninger og andre rimelige omkostninger, du måtte have haft som følge af returnering af Produktet til os. Medmindre Produktet er defekt eller ikke som beskrevet, vil du være ansvarlig for omkostningerne i forbindelse med at returnere Produktet til os.

Levering

16. I løbet af salgsprocessen online oplyser vi dig en forventet leveringsdato. Vi leverer Produktet, så hurtigt som rimelig muligt og i alle tilfælde inden for 30 dage, efter den dag vi accepterer din bestilling. Levering af en bestilling er afsluttet, når vi leverer Produktet til den adresse, du har oplyst os, og Produktet vil fra det tidspunkt være dit ansvar.
17. Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i Produktets pris. Prisen for levering er som angivet i betalingsprocessen, inden du bekræfter din bestilling.
18. Du ejer Produktet, fra det øjeblik vi har modtaget den fulde betaling, inklusive alle leveringsomkostninger. Produktet vil være dit ansvar fra det øjeblik, vi leverer det til den adresse, du har oplyst os.
19. Hvis vi ikke leverer dit Produkt inden for 30 dage fra datoen for Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere dine bestilling, og vi vil refundere beløbet, du har betalt os for det afbestilte Produkt og dets levering.

Produktets pris og betaling

20. Priserne på Produktet vil være som angivet på vores hjemmeside på bestillingstidspunktet. Vores priser er inkl. moms. Vi sørger for, at prisen på Produktet er korrekt, når vi indtaster den relevante information i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prissætning af Produktet eller Produkterne, du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis Produktets korrekte pris er lavere end den pris, vi har skrevet på vores hjemmeside, opkræver vi den lavere pris, når vi afsender Produktet til dig. Hvis fejlen i pris er indlysende og umiskendeligt en fejl, der med rimelighed kunne være genkendt af dig som en fejl i prissætning, skal vi ikke give dig Produktet til en ukorrekt (lavere) pris.
 2. Hvis produktets korrekte pris er højere end prisen på vores hjemmeside, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at informere dig om fejlen og give dig mulighed for at foresætte købet af produktet til den korrekte pris eller annullere din bestilling. Vi behandler ikke din bestilling, før vi har modtaget dine instrukser. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har oplyst i løbet af bestillingsprocessen, vil vi betragte bestillingen som annulleret og gøre dig opmærksom herpå skriftligt.

21. Hvis momsen ændrer sig fra det tidspunkt, du afgiver din bestilling, og datoen, vi leverer Produktet, vil vi justere momsen, du betaler (medmindre du allerede har betalt for Produktet, før ændringen i moms tager effekt).

22. Du kan kun betale for et Produkt med debit- eller kreditkort. Du skal betale for Produktet, før vi afsender det. Vi hæver ikke pengene på dit debit- eller kreditkort, før vi afsender Produktet til dig.

23. Selvom vi tillader, at du betaler for Produktet eller Produkterne og alle leveringsomkostninger på afbetaling, skal betaling for Produktet eller Produkterne og alle leveringomkostninger ske i forvejen og afhænger af det bestilte Produkt eller Produkter.

24. I tilfælde af afbetaling, og du misser en betaling, vil du ikke længere kunne betale i rater, og du vil skulle betale det resterende fulde beløb for Produktet eller Produkterne og omkostninger.

Producentgaranti

25. Se detaljer vedrørende vilkår og betingelser i producentgarantien, der følger med Produktet. En producentgaranti er i tillæg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheder i forhold til Produkter, der er defekte eller ikke som beskrevet.

Generelt

26. Vi kan ikke tages til ansvar for ikke at foretage eller være forsinkede i udførelsen (for eksempel levering) af vores forpligtelser ifølge en Kontrakt, hvis dette er forårsaget af en Hændelse Uden for Vores Kontrol, hvilket vil sige en handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol (inklusiv strejker, lock-outs eller andre handlinger fra tredjepart, civil tumult, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, eller nedbrud af offentligt eller privat telekommunikationsnetværk, eller hvis det er umuligt at bruge offentlig eller privat transport). Hvis en Hændelse Uden for Vores Kontrol finder sted, der påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at levere Produktet til dig så hurtigt som muligt. Du kan annullere kontrakten, hvis der sker en Hændelse Uden for Vores Kontrol, og du ikke længere ønsker, at vi leverer Produktet.

27. Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte tåle som følge af vores brud på disse Vilkår eller vores uagtsomhed. Vi leverer kun Produktet til huslig og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge Produktet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, ej heller videresalg. Vi er ikke ansvarlige for tabt indtjening, tab eller afbrydelse af forretning eller tabt forretningsmulighed.

28. Vi er ikke ansvarlige for følgende:

 1. Omkostninger, tab eller skade som følge af at du ikke bruger Produktet i overensstemmelse med producentens henvisninger.
 2. Omkostninger, tab eller skade som følge af at Produktet ikke opfylder Installationskriterierne.
 3. Omkostninger, tab eller skade som følge af et problem forsaget af tab af forbindelse med det relevante netværk.
 4. Omkostninger, tab eller skade som følge af ikke at have modtaget, hørt eller reageret på en Alarm.
 5. Omkostninger, tab eller skade forsaget af lækager, der ikke falder inden for Produktets anvendelsesområde (som specificeret i punkt 2 ovenfor).
 6. Omkostninger, tab eller skade som resultat af ikke at følge instruktionerne udleveret ved registrering af Produktet.
 7. Omkostninger vedrørende identifikation og reparation af en lækage som følge af en Alarm.
 8. Stigninger i vandregning.
 9. Tab eller skade som følge af at du eller nogen anden ændrer på radiofrekvenserne på dit kontrolsystem.
 10. Udskiftning af batterier i Produktet
 11. Omkostninger, tab eller skade som følge af:
  1. at Produktet ikke udsender en Alarm, fordi det ikke er forbundet til vandforsyningsrøret
  2. at Produktet bliver slukket eller sat på lydløs
  3. at produktet ikke indeholder fungerende batterier.
 12. Omkostninger, tab eller skade som følge af at det interne VVS-system i din ejendom:
  1. bliver beskadiget (forsætteligt eller ved uheld)
  2. ikke længere (af en hvilken som helst grund) tjener sit formål
  3. ikke overholder love og bekendtgørelser vedrørende VVS-systemer
 13. Omkostninger ved arbejde efter en alarm foretaget af dig selv eller andre, der ikke på forhånd er autoriseret af os..

29. Du tilkendegiver, at adgang til netværket kan blive afbrudt i det omfang, at dette er nødvendigt af overbevisende grunde, f.eks. vedligeholdelse af netværket eller for at fjerne uforudsete sårbarheder.

30. Enhver intellektuel ejendom og intellektuelle rettigheder i Produktet tilhører os.

31. Du indvilliger i ikke at (i) dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte kildekoden til Produktets softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at opnå eller bruge en sådan kode eller (ii) skabe afledte produkter fra Produktet eller kildekoden, undtagen i tilfælde hvor det er udtrykkeligt tilladt som følge af obligatoriske eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

32. Hvis du ikke overholder disse Vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at slukke for Produktets forbindelse til de relevante netværk og dermed begrænse Produktets funktionalitet.

33. Vi kan deaktivere dit Produkt med 7 dages skriftligt varsel (også via mail), hvis du chikanerer eller er fjendtlig over for vores medarbejdere, eller hvis vi har begrundet formodning om, at Produktet bliver brugt i kommerciel eller forretningsmæssig sammenhæng, til videresalg eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

34. Vi kan deaktivere dit Produkt med omgående virkning, hvis vi har begrundet formodning om svindel eller mistænker, at du har overdrevet eller bevidst givet os ukorrekte informationer vedrørende denne aftale. I så fald vil du ikke være berettiget til at få dine penge tilbage for Produktet.

35. Vi indsamler data vedrørende dit vandforbrug og fra tid til anden aflæsninger fra dit Produkt for at give dig en Alarm. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

36. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Skulle dette ske, vil vi altid give dig skriftlig besked, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtigelser i henhold til denne aftale.

37. Hvis du har spørgsmål eller klager, er du velkommen til at kontakte os på telefon 0800 783 9866.

38. Disse Vilkår og betingelser er underlagt Engelsk lov. Både du og vi erklærer os enige i at underlægge os den engelske rets ikke-eksklusive jurisdiktion. Hvis du er bosiddende i Nordirland kan du anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du anlægge sag i Skotland.

Afbestillingsformular

Dato:……………………………………………………………………………..

Til: HomeServe Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN
e-mail: [ ]

Dette brev er udtryk for, at jeg ønsker at annullere min Konktrakt og ikke længere ønsker Produktet.

Kundes navn:…………………………………………………………………

Kundes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kundes underskrift: (kun hvis denne formular bliver udfyld på papir):

……………………………………………………………………………………..Ved at købe LeakBot igennem Homeserve accepterer du følgende vilkår og betingelser. Læs dem omhyggeligt – vigtige vilkår står med fed.

Dette dokument giver dig information om os (Homeserve Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN registreret i England med nummer 08442778, momsnummer: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår (Vilkår) i henhold til hvilke, vi sælger LeakBot (Produkt) via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy (vores hjemmeside) til dig.

Disse Vilkår gælder for enhver kontrakt mellem os for salget af et Produkt til dig (Kontrakt). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi ud af disse Vilkår eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi ændrer disse Vilkår fra tid til anden. Hver gang du bestiller et Produkt hos os, vil Vilkårene på bestillingstidspunktet være gældende for Kontrakten mellem dig selv og os.

Kontrakten

1. Efter du har afgivet en bestilling, vil du modtage en e-mail fra os, der tilkendegiver, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at dette ikke betyder, at din bestilling er blevet accepteret. Accept sker, når du modtager bekræftelse på, at produktet er afsendt (Afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem dig selv og os skabes først, når Afsendelsesbekræftelsen er sendt.

Opsummering af dine vigtigste juridiske rettigheder. Intet i disse Vilkår vil påvirke dine juridiske rettigheder.

Dette er en opsummering af dine juridiske rettigheder. Få mere information på www.adviceguide.org.uk eller ved at ringe til 03454 04 05 06.

Med hensyn til Produktet bekendtgør Consumer Rights Act 2015, at varer skal være som beskrevet, være egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I løbet af produktets forventede levetid berettiger dine juridiske rettigheder dig til følgende:

 • Indenfor 30 dage: Hvis dit produkt er defekt, kan du få pengene tilbage
 • Indenfor seks måneder: Hvis dit produkt ikke kan repareres eller erstattes, er du berettiget til at få pengene tilbage
 • Indenfor seks år: Hvis produktet kan forventes at holde i op til seks år, er du berettiget til reparation eller en erstatning, eller, hvis det ikke virker, til at få nogle af dine penge tilbage.

Produktet

2. Såfremt Produktet opfylder Installationskriterierne (herunder), registrerer det lækager i dit interne ferskvandsystem i din ejendom fra og med 5 ml. pr. minut. Produktet forhindrer ikke lækager. Produktet alarmerer dig i tilfælde af lækage ved at afgive en lyd eller ved hjælp af SMS, app-notifikation eller via mail (en ”Alarm”).

Installationskriterier:

For at Produktet kan registrere lækager i det interne ferskvandsystem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Produktet skal være installeret på røret til det interne vandforsyningsnet, inden det forgrener sig ud og rundt på ejendommen.
 • Produktet skal være installeret 30 og 60 centimeter fra stedet, hvor vandforsyningsrøret kommer ind på ejendommen
 • I løbet af en 24-timers periode kræver Produktet, at der strømmer vand igennem det interne ferskvandsystem, men også en periode på mindst 3 timer, hvor der ikke bruges noget vand.

BEMÆRK:
Produktet registrerer ikke følgende:

 • Lækager, der ikke er i det interne ferskvandsystem
 • Lækager, der er i et lukket system, for eksempel i dit centralvarmesystem eller spildevandsystem
 • En ny lækage i dit interne ferskvandsystem, hvor en allerede eksisterende lækage ikke er blevet repareret
 • Lækager, der er på røret til vandforsyningsnettet, inden stedet hvor Produktet er installeret.

Alarmer om et vedvarende og hurtigt vandflow bliver kun udløst efter 60 minutter (eller mindre, hvis du har valgt en anden varighed i appen), i tilfælde hvor Produktet ikke har registreret en allerede eksisterende vedvarende lækage med lavt vandflow.

3. Hvis dit Produkt ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os retten til at deaktivere dit Produkt og give dig pengene tilbage for Produktet.

4. Hvis vi er ude af stand til at levere et Produkt til dig, for eksempel fordi Produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, eller fordi vi ikke kan levere på det anmodede tidspunkt eller på grund af en fejl i prissætning på vores hjemmeside, vil vi informere dig om dette og behandler ikke din bestilling. Hvis du allerede har betalt for Produktet, vil vi refundere det fulde beløb til dig inklusiv leveringsomkostninger hurtigst muligt.

5. Billederne af Produktet på vores hjemmeside er kun illustrative. Dit Produkt kan variere fra billederne. Produktets emballage kan være forskellig fra den på de viste billeder.

6. Mindre ændringer af produkter.
Det kan ske, at vi ændrer Produktet for:

 1. at overholde ændringer i relevante love og bekendtgørelser
 2. at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer.

7. Det kan ske, at vi suspenderer leveringen af et produkt for:

 1. at håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. at opdatere Produktet for at afspejle relevante love og bekendtgørelser
 3. at ændre Produktet i efter anmodning fra dig eller som varslet af os til dig.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør og få penge tilbage

Ret til betænkningstid

8. Du har ret til at annullere en Kontrakt inden for 14 dage, efter du har modtaget Produktet (Afbestillingsperiode). Din ret til at annullere en Kontrakt starter på dagen for Afsendelsesbekræftelsen. For eksempel hvis vi sender dig en Afsendelsesbekræftelse d. 1. januar, og du modtager Produktet den 10. januar, kan du afbestille til enhver tid mellem d. 1. januar til og med d. 24. januar.

9. Dette betyder, at hvis du skulle ombestemme dig inden for Afbestillingsperioden eller af en hvilken som helst grund beslutte, at du ikke ønsker at modtage eller beholde Produkt, kan du give os besked om din beslutning om at annullere Kontrakten og få dine penge tilbage. Få mere information om afbestilling og refundering i punkt 12.

10. For at annullere en Kontrakt skal du gøre os opmærksom på, at du har besluttet at afbestille. Den nemmeste måde er at udfylde Afbestillingsformularen i bunden af disse vilkår eller kontakte vores Kundeservice team på telefon 0800 783 9866. Vi bekræfter dette for dig på skrift.

11. Hvis et Produkt er blevet leveret til dig og du beslutter i løbet af Afbestillingsperioden at annullere din Kontrakt, skal du returnere Produktet til os uden unødig forsinkelse og altid inden for 14 dage, efter du har gjort os opmærksom på, at du ønsker at annullere Kontrakten. Du kan kontakte os på telefon 0800 7839866, hvis du skal bruge returetiketter. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer Produktet, som bevis på afsendelse.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør:

12. Du kan altid bringe en Kontrakt til ophør, hvis:

 1. produktet er defekt eller ikke er i overensstemmelse med dets beskrivelse
 2. vi har gjort opmærksom på en fejl i prissætning eller beskrivelse af produktet, du har bestilt, og du ikke længere ønsker at foresætte
 3. der er risiko for, at leveringen af Produktet vil være betydeligt forsinket af grunde uden for vores kontrol
 4. vi har suspenderet leveringen af Produktet af tekniske årsager eller gør dig opmærksom herpå.

Du har 30 dage, fra den dag du modtager Produktet, til at afvise et defekt eller fejlbehæftet Produkt. I løbet af denne 30 dages periode kan du vælge at få Produktet repareret eller udskiftet. Hvis Produktet stadig er defekt eller fejlbehæftet efter reparation eller udskiftning, eller hvis reparation eller udskiftning ikke er muligt eller ikke kan udføres inden for rimelig tid og uden væsentlig ulejlighed for dig, har du ret til at afvise Produktet eller få et afslag i prisen.

Refundering

13. Hvis du annullerer din Kontrakt vil vi:

 1. refundere beløbet, du har betalt for Produktet. Bemærk, at vi ifølge loven har ret til at reducere beløbet, vi refunderer, for at afspejle forringelser i Produktets værdi som følge af din håndtering af Produktet på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer dig den betalte pris, inden vi har mulighed for at inspicere varerne eller senere opdager, at du har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal du betale os et passende beløb.
 2. refundere leveringsomkostninger, du har betalt. Det vil dog ifølge loven højest være omkostningerne for den billigste leveringsmetode, vi tilbyder. For eksempel hvis vi tilbyder levering af et Produkt inden for 3-5 dage til en pris, men du vælger at få produktet leveret inden for 24 timer til en dyrere pris, vil du i så fald kun få refunderet det beløb, du ville have betalt for den billige leveringsmetode.
 3. godtgøre alle modtagne betalinger som følger:
  1. Ikke mere end 14 dage, efter dagen vi blev gjort opmærksomme på din beslutning om at annullere Kontrakten.
  2. Hvis du allerede har modtaget produktet, 14 dage efter den dag vi modtager Produktet retur (dvs. i original og uåbnet emballage).
  3. Igennem den samme betalingsmetode, som du brugte ved den første betaling, medmindre du har udtrykkeligt aftalt anderledes. Under alle omstændigheder vil du ikke skulle betale nogen gebyrer som følge af godtgørelsen. Hvis du har brugt rabatkuponer til at betale for Produktet, kan du få refundering i form af rabatkuponer. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer et Produkt, som bevis på afsendelse.

14. Hvis du benytter dig af din ret til betænkningstid, eller din juridiske ret til at bringe Kontrakten til ophør, skal du returnere Produktet til os.

15. Hvis du har returneret Produktet til os, fordi det er defekt eller pga. fejlbeskrivelse, vil vi refundere det fulde beløb, du har betalt for Produktet, samt leveringsomkostninger og andre rimelige omkostninger, du måtte have haft som følge af returnering af Produktet til os. Medmindre Produktet er defekt eller ikke som beskrevet, vil du være ansvarlig for omkostningerne i forbindelse med at returnere Produktet til os.

Levering

16. I løbet af salgsprocessen online oplyser vi dig en forventet leveringsdato. Vi leverer Produktet, så hurtigt som rimelig muligt og i alle tilfælde inden for 30 dage, efter den dag vi accepterer din bestilling. Levering af en bestilling er afsluttet, når vi leverer Produktet til den adresse, du har oplyst os, og Produktet vil fra det tidspunkt være dit ansvar.
17. Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i Produktets pris. Prisen for levering er som angivet i betalingsprocessen, inden du bekræfter din bestilling.
18. Du ejer Produktet, fra det øjeblik vi har modtaget den fulde betaling, inklusive alle leveringsomkostninger. Produktet vil være dit ansvar fra det øjeblik, vi leverer det til den adresse, du har oplyst os.
19. Hvis vi ikke leverer dit Produkt inden for 30 dage fra datoen for Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere dine bestilling, og vi vil refundere beløbet, du har betalt os for det afbestilte Produkt og dets levering.

Produktets pris og betaling

20. Priserne på Produktet vil være som angivet på vores hjemmeside på bestillingstidspunktet. Vores priser er inkl. moms. Vi sørger for, at prisen på Produktet er korrekt, når vi indtaster den relevante information i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prissætning af Produktet eller Produkterne, du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis Produktets korrekte pris er lavere end den pris, vi har skrevet på vores hjemmeside, opkræver vi den lavere pris, når vi afsender Produktet til dig. Hvis fejlen i pris er indlysende og umiskendeligt en fejl, der med rimelighed kunne være genkendt af dig som en fejl i prissætning, skal vi ikke give dig Produktet til en ukorrekt (lavere) pris.
 2. Hvis produktets korrekte pris er højere end prisen på vores hjemmeside, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at informere dig om fejlen og give dig mulighed for at foresætte købet af produktet til den korrekte pris eller annullere din bestilling. Vi behandler ikke din bestilling, før vi har modtaget dine instrukser. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har oplyst i løbet af bestillingsprocessen, vil vi betragte bestillingen som annulleret og gøre dig opmærksom herpå skriftligt.

21. Hvis momsen ændrer sig fra det tidspunkt, du afgiver din bestilling, og datoen, vi leverer Produktet, vil vi justere momsen, du betaler (medmindre du allerede har betalt for Produktet, før ændringen i moms tager effekt).

22. Du kan kun betale for et Produkt med debit- eller kreditkort. Du skal betale for Produktet, før vi afsender det. Vi hæver ikke pengene på dit debit- eller kreditkort, før vi afsender Produktet til dig.

23. Selvom vi tillader, at du betaler for Produktet eller Produkterne og alle leveringsomkostninger på afbetaling, skal betaling for Produktet eller Produkterne og alle leveringomkostninger ske i forvejen og afhænger af det bestilte Produkt eller Produkter.

24. I tilfælde af afbetaling, og du misser en betaling, vil du ikke længere kunne betale i rater, og du vil skulle betale det resterende fulde beløb for Produktet eller Produkterne og omkostninger.

Producentgaranti

25. Se detaljer vedrørende vilkår og betingelser i producentgarantien, der følger med Produktet. En producentgaranti er i tillæg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheder i forhold til Produkter, der er defekte eller ikke som beskrevet.

Generelt

26. Vi kan ikke tages til ansvar for ikke at foretage eller være forsinkede i udførelsen (for eksempel levering) af vores forpligtelser ifølge en Kontrakt, hvis dette er forårsaget af en Hændelse Uden for Vores Kontrol, hvilket vil sige en handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol (inklusiv strejker, lock-outs eller andre handlinger fra tredjepart, civil tumult, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, eller nedbrud af offentligt eller privat telekommunikationsnetværk, eller hvis det er umuligt at bruge offentlig eller privat transport). Hvis en Hændelse Uden for Vores Kontrol finder sted, der påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at levere Produktet til dig så hurtigt som muligt. Du kan annullere kontrakten, hvis der sker en Hændelse Uden for Vores Kontrol, og du ikke længere ønsker, at vi leverer Produktet.

27. Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte tåle som følge af vores brud på disse Vilkår eller vores uagtsomhed. Vi leverer kun Produktet til huslig og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge Produktet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, ej heller videresalg. Vi er ikke ansvarlige for tabt indtjening, tab eller afbrydelse af forretning eller tabt forretningsmulighed.

28. Vi er ikke ansvarlige for følgende:

 1. Omkostninger, tab eller skade som følge af at du ikke bruger Produktet i overensstemmelse med producentens henvisninger.
 2. Omkostninger, tab eller skade som følge af at Produktet ikke opfylder Installationskriterierne.
 3. Omkostninger, tab eller skade som følge af et problem forsaget af tab af forbindelse med det relevante netværk.
 4. Omkostninger, tab eller skade som følge af ikke at have modtaget, hørt eller reageret på en Alarm.
 5. Omkostninger, tab eller skade forsaget af lækager, der ikke falder inden for Produktets anvendelsesområde (som specificeret i punkt 2 ovenfor).
 6. Omkostninger, tab eller skade som resultat af ikke at følge instruktionerne udleveret ved registrering af Produktet.
 7. Omkostninger vedrørende identifikation og reparation af en lækage som følge af en Alarm.
 8. Stigninger i vandregning.
 9. Tab eller skade som følge af at du eller nogen anden ændrer på radiofrekvenserne på dit kontrolsystem.
 10. Udskiftning af batterier i Produktet
 11. Omkostninger, tab eller skade som følge af:
  1. at Produktet ikke udsender en Alarm, fordi det ikke er forbundet til vandforsyningsrøret
  2. at Produktet bliver slukket eller sat på lydløs
  3. at produktet ikke indeholder fungerende batterier.
 12. Omkostninger, tab eller skade som følge af at det interne VVS-system i din ejendom:
  1. bliver beskadiget (forsætteligt eller ved uheld)
  2. ikke længere (af en hvilken som helst grund) tjener sit formål
  3. ikke overholder love og bekendtgørelser vedrørende VVS-systemer
 13. Omkostninger ved arbejde efter en alarm foretaget af dig selv eller andre, der ikke på forhånd er autoriseret af os..

29. Du tilkendegiver, at adgang til netværket kan blive afbrudt i det omfang, at dette er nødvendigt af overbevisende grunde, f.eks. vedligeholdelse af netværket eller for at fjerne uforudsete sårbarheder.

30. Enhver intellektuel ejendom og intellektuelle rettigheder i Produktet tilhører os.

31. Du indvilliger i ikke at (i) dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte kildekoden til Produktets softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at opnå eller bruge en sådan kode eller (ii) skabe afledte produkter fra Produktet eller kildekoden, undtagen i tilfælde hvor det er udtrykkeligt tilladt som følge af obligatoriske eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

32. Hvis du ikke overholder disse Vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at slukke for Produktets forbindelse til de relevante netværk og dermed begrænse Produktets funktionalitet.

33. Vi kan deaktivere dit Produkt med 7 dages skriftligt varsel (også via mail), hvis du chikanerer eller er fjendtlig over for vores medarbejdere, eller hvis vi har begrundet formodning om, at Produktet bliver brugt i kommerciel eller forretningsmæssig sammenhæng, til videresalg eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

34. Vi kan deaktivere dit Produkt med omgående virkning, hvis vi har begrundet formodning om svindel eller mistænker, at du har overdrevet eller bevidst givet os ukorrekte informationer vedrørende denne aftale. I så fald vil du ikke være berettiget til at få dine penge tilbage for Produktet.

35. Vi indsamler data vedrørende dit vandforbrug og fra tid til anden aflæsninger fra dit Produkt for at give dig en Alarm. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

36. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Skulle dette ske, vil vi altid give dig skriftlig besked, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtigelser i henhold til denne aftale.

37. Hvis du har spørgsmål eller klager, er du velkommen til at kontakte os på telefon 0800 783 9866.

38. Disse Vilkår og betingelser er underlagt Engelsk lov. Både du og vi erklærer os enige i at underlægge os den engelske rets ikke-eksklusive jurisdiktion. Hvis du er bosiddende i Nordirland kan du anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du anlægge sag i Skotland.

Afbestillingsformular

Dato:……………………………………………………………………………..

Til: HomeServe Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN
e-mail: [ ]

Dette brev er udtryk for, at jeg ønsker at annullere min Konktrakt og ikke længere ønsker Produktet.

Kundes navn:…………………………………………………………………

Kundes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kundes underskrift: (kun hvis denne formular bliver udfyld på papir):

……………………………………………………………………………………..Ved at købe LeakBot igennem Homeserve accepterer du følgende vilkår og betingelser. Læs dem omhyggeligt – vigtige vilkår står med fed.

Dette dokument giver dig information om os (Homeserve Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN registreret i England med nummer 08442778, momsnummer: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår (Vilkår) i henhold til hvilke, vi sælger LeakBot (Produkt) via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy (vores hjemmeside) til dig.

Disse Vilkår gælder for enhver kontrakt mellem os for salget af et Produkt til dig (Kontrakt). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi ud af disse Vilkår eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi ændrer disse Vilkår fra tid til anden. Hver gang du bestiller et Produkt hos os, vil Vilkårene på bestillingstidspunktet være gældende for Kontrakten mellem dig selv og os.

Kontrakten

1. Efter du har afgivet en bestilling, vil du modtage en e-mail fra os, der tilkendegiver, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at dette ikke betyder, at din bestilling er blevet accepteret. Accept sker, når du modtager bekræftelse på, at produktet er afsendt (Afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem dig selv og os skabes først, når Afsendelsesbekræftelsen er sendt.

Opsummering af dine vigtigste juridiske rettigheder. Intet i disse Vilkår vil påvirke dine juridiske rettigheder.

Dette er en opsummering af dine juridiske rettigheder. Få mere information på www.adviceguide.org.uk eller ved at ringe til 03454 04 05 06.

Med hensyn til Produktet bekendtgør Consumer Rights Act 2015, at varer skal være som beskrevet, være egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I løbet af produktets forventede levetid berettiger dine juridiske rettigheder dig til følgende:

 • Indenfor 30 dage: Hvis dit produkt er defekt, kan du få pengene tilbage
 • Indenfor seks måneder: Hvis dit produkt ikke kan repareres eller erstattes, er du berettiget til at få pengene tilbage
 • Indenfor seks år: Hvis produktet kan forventes at holde i op til seks år, er du berettiget til reparation eller en erstatning, eller, hvis det ikke virker, til at få nogle af dine penge tilbage.

Produktet

2. Såfremt Produktet opfylder Installationskriterierne (herunder), registrerer det lækager i dit interne ferskvandsystem i din ejendom fra og med 5 ml. pr. minut. Produktet forhindrer ikke lækager. Produktet alarmerer dig i tilfælde af lækage ved at afgive en lyd eller ved hjælp af SMS, app-notifikation eller via mail (en ”Alarm”).

Installationskriterier:

For at Produktet kan registrere lækager i det interne ferskvandsystem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Produktet skal være installeret på røret til det interne vandforsyningsnet, inden det forgrener sig ud og rundt på ejendommen.
 • Produktet skal være installeret 30 og 60 centimeter fra stedet, hvor vandforsyningsrøret kommer ind på ejendommen
 • I løbet af en 24-timers periode kræver Produktet, at der strømmer vand igennem det interne ferskvandsystem, men også en periode på mindst 3 timer, hvor der ikke bruges noget vand.

BEMÆRK:
Produktet registrerer ikke følgende:

 • Lækager, der ikke er i det interne ferskvandsystem
 • Lækager, der er i et lukket system, for eksempel i dit centralvarmesystem eller spildevandsystem
 • En ny lækage i dit interne ferskvandsystem, hvor en allerede eksisterende lækage ikke er blevet repareret
 • Lækager, der er på røret til vandforsyningsnettet, inden stedet hvor Produktet er installeret.

Alarmer om et vedvarende og hurtigt vandflow bliver kun udløst efter 60 minutter (eller mindre, hvis du har valgt en anden varighed i appen), i tilfælde hvor Produktet ikke har registreret en allerede eksisterende vedvarende lækage med lavt vandflow.

3. Hvis dit Produkt ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os retten til at deaktivere dit Produkt og give dig pengene tilbage for Produktet.

4. Hvis vi er ude af stand til at levere et Produkt til dig, for eksempel fordi Produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, eller fordi vi ikke kan levere på det anmodede tidspunkt eller på grund af en fejl i prissætning på vores hjemmeside, vil vi informere dig om dette og behandler ikke din bestilling. Hvis du allerede har betalt for Produktet, vil vi refundere det fulde beløb til dig inklusiv leveringsomkostninger hurtigst muligt.

5. Billederne af Produktet på vores hjemmeside er kun illustrative. Dit Produkt kan variere fra billederne. Produktets emballage kan være forskellig fra den på de viste billeder.

6. Mindre ændringer af produkter.
Det kan ske, at vi ændrer Produktet for:

 1. at overholde ændringer i relevante love og bekendtgørelser
 2. at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer.

7. Det kan ske, at vi suspenderer leveringen af et produkt for:

 1. at håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. at opdatere Produktet for at afspejle relevante love og bekendtgørelser
 3. at ændre Produktet i efter anmodning fra dig eller som varslet af os til dig.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør og få penge tilbage

Ret til betænkningstid

8. Du har ret til at annullere en Kontrakt inden for 14 dage, efter du har modtaget Produktet (Afbestillingsperiode). Din ret til at annullere en Kontrakt starter på dagen for Afsendelsesbekræftelsen. For eksempel hvis vi sender dig en Afsendelsesbekræftelse d. 1. januar, og du modtager Produktet den 10. januar, kan du afbestille til enhver tid mellem d. 1. januar til og med d. 24. januar.

9. Dette betyder, at hvis du skulle ombestemme dig inden for Afbestillingsperioden eller af en hvilken som helst grund beslutte, at du ikke ønsker at modtage eller beholde Produkt, kan du give os besked om din beslutning om at annullere Kontrakten og få dine penge tilbage. Få mere information om afbestilling og refundering i punkt 12.

10. For at annullere en Kontrakt skal du gøre os opmærksom på, at du har besluttet at afbestille. Den nemmeste måde er at udfylde Afbestillingsformularen i bunden af disse vilkår eller kontakte vores Kundeservice team på telefon 0800 783 9866. Vi bekræfter dette for dig på skrift.

11. Hvis et Produkt er blevet leveret til dig og du beslutter i løbet af Afbestillingsperioden at annullere din Kontrakt, skal du returnere Produktet til os uden unødig forsinkelse og altid inden for 14 dage, efter du har gjort os opmærksom på, at du ønsker at annullere Kontrakten. Du kan kontakte os på telefon 0800 7839866, hvis du skal bruge returetiketter. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer Produktet, som bevis på afsendelse.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør:

12. Du kan altid bringe en Kontrakt til ophør, hvis:

 1. produktet er defekt eller ikke er i overensstemmelse med dets beskrivelse
 2. vi har gjort opmærksom på en fejl i prissætning eller beskrivelse af produktet, du har bestilt, og du ikke længere ønsker at foresætte
 3. der er risiko for, at leveringen af Produktet vil være betydeligt forsinket af grunde uden for vores kontrol
 4. vi har suspenderet leveringen af Produktet af tekniske årsager eller gør dig opmærksom herpå.

Du har 30 dage, fra den dag du modtager Produktet, til at afvise et defekt eller fejlbehæftet Produkt. I løbet af denne 30 dages periode kan du vælge at få Produktet repareret eller udskiftet. Hvis Produktet stadig er defekt eller fejlbehæftet efter reparation eller udskiftning, eller hvis reparation eller udskiftning ikke er muligt eller ikke kan udføres inden for rimelig tid og uden væsentlig ulejlighed for dig, har du ret til at afvise Produktet eller få et afslag i prisen.

Refundering

13. Hvis du annullerer din Kontrakt vil vi:

 1. refundere beløbet, du har betalt for Produktet. Bemærk, at vi ifølge loven har ret til at reducere beløbet, vi refunderer, for at afspejle forringelser i Produktets værdi som følge af din håndtering af Produktet på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer dig den betalte pris, inden vi har mulighed for at inspicere varerne eller senere opdager, at du har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal du betale os et passende beløb.
 2. refundere leveringsomkostninger, du har betalt. Det vil dog ifølge loven højest være omkostningerne for den billigste leveringsmetode, vi tilbyder. For eksempel hvis vi tilbyder levering af et Produkt inden for 3-5 dage til en pris, men du vælger at få produktet leveret inden for 24 timer til en dyrere pris, vil du i så fald kun få refunderet det beløb, du ville have betalt for den billige leveringsmetode.
 3. godtgøre alle modtagne betalinger som følger:
  1. Ikke mere end 14 dage, efter dagen vi blev gjort opmærksomme på din beslutning om at annullere Kontrakten.
  2. Hvis du allerede har modtaget produktet, 14 dage efter den dag vi modtager Produktet retur (dvs. i original og uåbnet emballage).
  3. Igennem den samme betalingsmetode, som du brugte ved den første betaling, medmindre du har udtrykkeligt aftalt anderledes. Under alle omstændigheder vil du ikke skulle betale nogen gebyrer som følge af godtgørelsen. Hvis du har brugt rabatkuponer til at betale for Produktet, kan du få refundering i form af rabatkuponer. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer et Produkt, som bevis på afsendelse.

14. Hvis du benytter dig af din ret til betænkningstid, eller din juridiske ret til at bringe Kontrakten til ophør, skal du returnere Produktet til os.

15. Hvis du har returneret Produktet til os, fordi det er defekt eller pga. fejlbeskrivelse, vil vi refundere det fulde beløb, du har betalt for Produktet, samt leveringsomkostninger og andre rimelige omkostninger, du måtte have haft som følge af returnering af Produktet til os. Medmindre Produktet er defekt eller ikke som beskrevet, vil du være ansvarlig for omkostningerne i forbindelse med at returnere Produktet til os.

Levering

16. I løbet af salgsprocessen online oplyser vi dig en forventet leveringsdato. Vi leverer Produktet, så hurtigt som rimelig muligt og i alle tilfælde inden for 30 dage, efter den dag vi accepterer din bestilling. Levering af en bestilling er afsluttet, når vi leverer Produktet til den adresse, du har oplyst os, og Produktet vil fra det tidspunkt være dit ansvar.
17. Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i Produktets pris. Prisen for levering er som angivet i betalingsprocessen, inden du bekræfter din bestilling.
18. Du ejer Produktet, fra det øjeblik vi har modtaget den fulde betaling, inklusive alle leveringsomkostninger. Produktet vil være dit ansvar fra det øjeblik, vi leverer det til den adresse, du har oplyst os.
19. Hvis vi ikke leverer dit Produkt inden for 30 dage fra datoen for Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere dine bestilling, og vi vil refundere beløbet, du har betalt os for det afbestilte Produkt og dets levering.

Produktets pris og betaling

20. Priserne på Produktet vil være som angivet på vores hjemmeside på bestillingstidspunktet. Vores priser er inkl. moms. Vi sørger for, at prisen på Produktet er korrekt, når vi indtaster den relevante information i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prissætning af Produktet eller Produkterne, du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis Produktets korrekte pris er lavere end den pris, vi har skrevet på vores hjemmeside, opkræver vi den lavere pris, når vi afsender Produktet til dig. Hvis fejlen i pris er indlysende og umiskendeligt en fejl, der med rimelighed kunne være genkendt af dig som en fejl i prissætning, skal vi ikke give dig Produktet til en ukorrekt (lavere) pris.
 2. Hvis produktets korrekte pris er højere end prisen på vores hjemmeside, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at informere dig om fejlen og give dig mulighed for at foresætte købet af produktet til den korrekte pris eller annullere din bestilling. Vi behandler ikke din bestilling, før vi har modtaget dine instrukser. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har oplyst i løbet af bestillingsprocessen, vil vi betragte bestillingen som annulleret og gøre dig opmærksom herpå skriftligt.

21. Hvis momsen ændrer sig fra det tidspunkt, du afgiver din bestilling, og datoen, vi leverer Produktet, vil vi justere momsen, du betaler (medmindre du allerede har betalt for Produktet, før ændringen i moms tager effekt).

22. Du kan kun betale for et Produkt med debit- eller kreditkort. Du skal betale for Produktet, før vi afsender det. Vi hæver ikke pengene på dit debit- eller kreditkort, før vi afsender Produktet til dig.

23. Selvom vi tillader, at du betaler for Produktet eller Produkterne og alle leveringsomkostninger på afbetaling, skal betaling for Produktet eller Produkterne og alle leveringomkostninger ske i forvejen og afhænger af det bestilte Produkt eller Produkter.

24. I tilfælde af afbetaling, og du misser en betaling, vil du ikke længere kunne betale i rater, og du vil skulle betale det resterende fulde beløb for Produktet eller Produkterne og omkostninger.

Producentgaranti

25. Se detaljer vedrørende vilkår og betingelser i producentgarantien, der følger med Produktet. En producentgaranti er i tillæg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheder i forhold til Produkter, der er defekte eller ikke som beskrevet.

Generelt

26. Vi kan ikke tages til ansvar for ikke at foretage eller være forsinkede i udførelsen (for eksempel levering) af vores forpligtelser ifølge en Kontrakt, hvis dette er forårsaget af en Hændelse Uden for Vores Kontrol, hvilket vil sige en handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol (inklusiv strejker, lock-outs eller andre handlinger fra tredjepart, civil tumult, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, eller nedbrud af offentligt eller privat telekommunikationsnetværk, eller hvis det er umuligt at bruge offentlig eller privat transport). Hvis en Hændelse Uden for Vores Kontrol finder sted, der påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at levere Produktet til dig så hurtigt som muligt. Du kan annullere kontrakten, hvis der sker en Hændelse Uden for Vores Kontrol, og du ikke længere ønsker, at vi leverer Produktet.

27. Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte tåle som følge af vores brud på disse Vilkår eller vores uagtsomhed. Vi leverer kun Produktet til huslig og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge Produktet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, ej heller videresalg. Vi er ikke ansvarlige for tabt indtjening, tab eller afbrydelse af forretning eller tabt forretningsmulighed.

28. Vi er ikke ansvarlige for følgende:

 1. Omkostninger, tab eller skade som følge af at du ikke bruger Produktet i overensstemmelse med producentens henvisninger.
 2. Omkostninger, tab eller skade som følge af at Produktet ikke opfylder Installationskriterierne.
 3. Omkostninger, tab eller skade som følge af et problem forsaget af tab af forbindelse med det relevante netværk.
 4. Omkostninger, tab eller skade som følge af ikke at have modtaget, hørt eller reageret på en Alarm.
 5. Omkostninger, tab eller skade forsaget af lækager, der ikke falder inden for Produktets anvendelsesområde (som specificeret i punkt 2 ovenfor).
 6. Omkostninger, tab eller skade som resultat af ikke at følge instruktionerne udleveret ved registrering af Produktet.
 7. Omkostninger vedrørende identifikation og reparation af en lækage som følge af en Alarm.
 8. Stigninger i vandregning.
 9. Tab eller skade som følge af at du eller nogen anden ændrer på radiofrekvenserne på dit kontrolsystem.
 10. Udskiftning af batterier i Produktet
 11. Omkostninger, tab eller skade som følge af:
  1. at Produktet ikke udsender en Alarm, fordi det ikke er forbundet til vandforsyningsrøret
  2. at Produktet bliver slukket eller sat på lydløs
  3. at produktet ikke indeholder fungerende batterier.
 12. Omkostninger, tab eller skade som følge af at det interne VVS-system i din ejendom:
  1. bliver beskadiget (forsætteligt eller ved uheld)
  2. ikke længere (af en hvilken som helst grund) tjener sit formål
  3. ikke overholder love og bekendtgørelser vedrørende VVS-systemer
 13. Omkostninger ved arbejde efter en alarm foretaget af dig selv eller andre, der ikke på forhånd er autoriseret af os..

29. Du tilkendegiver, at adgang til netværket kan blive afbrudt i det omfang, at dette er nødvendigt af overbevisende grunde, f.eks. vedligeholdelse af netværket eller for at fjerne uforudsete sårbarheder.

30. Enhver intellektuel ejendom og intellektuelle rettigheder i Produktet tilhører os.

31. Du indvilliger i ikke at (i) dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte kildekoden til Produktets softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at opnå eller bruge en sådan kode eller (ii) skabe afledte produkter fra Produktet eller kildekoden, undtagen i tilfælde hvor det er udtrykkeligt tilladt som følge af obligatoriske eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

32. Hvis du ikke overholder disse Vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at slukke for Produktets forbindelse til de relevante netværk og dermed begrænse Produktets funktionalitet.

33. Vi kan deaktivere dit Produkt med 7 dages skriftligt varsel (også via mail), hvis du chikanerer eller er fjendtlig over for vores medarbejdere, eller hvis vi har begrundet formodning om, at Produktet bliver brugt i kommerciel eller forretningsmæssig sammenhæng, til videresalg eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

34. Vi kan deaktivere dit Produkt med omgående virkning, hvis vi har begrundet formodning om svindel eller mistænker, at du har overdrevet eller bevidst givet os ukorrekte informationer vedrørende denne aftale. I så fald vil du ikke være berettiget til at få dine penge tilbage for Produktet.

35. Vi indsamler data vedrørende dit vandforbrug og fra tid til anden aflæsninger fra dit Produkt for at give dig en Alarm. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

36. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Skulle dette ske, vil vi altid give dig skriftlig besked, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtigelser i henhold til denne aftale.

37. Hvis du har spørgsmål eller klager, er du velkommen til at kontakte os på telefon 0800 783 9866.

38. Disse Vilkår og betingelser er underlagt Engelsk lov. Både du og vi erklærer os enige i at underlægge os den engelske rets ikke-eksklusive jurisdiktion. Hvis du er bosiddende i Nordirland kan du anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du anlægge sag i Skotland.

Afbestillingsformular

Dato:……………………………………………………………………………..

Til: HomeServe Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN
e-mail: [ ]

Dette brev er udtryk for, at jeg ønsker at annullere min Konktrakt og ikke længere ønsker Produktet.

Kundes navn:…………………………………………………………………

Kundes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kundes underskrift: (kun hvis denne formular bliver udfyld på papir):

……………………………………………………………………………………..Ved at købe LeakBot igennem Homeserve accepterer du følgende vilkår og betingelser. Læs dem omhyggeligt – vigtige vilkår står med fed.

Dette dokument giver dig information om os (Homeserve Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN registreret i England med nummer 08442778, momsnummer: GB 166 727 086) og de juridiske vilkår (Vilkår) i henhold til hvilke, vi sælger LeakBot (Produkt) via vores hjemmeside www.leakbot.io/buy (vores hjemmeside) til dig.

Disse Vilkår gælder for enhver kontrakt mellem os for salget af et Produkt til dig (Kontrakt). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vores hjemmeside. Vi foreslår, at du printer en kopi ud af disse Vilkår eller gemmer dem på din computer til senere brug. Vi ændrer disse Vilkår fra tid til anden. Hver gang du bestiller et Produkt hos os, vil Vilkårene på bestillingstidspunktet være gældende for Kontrakten mellem dig selv og os.

Kontrakten

1. Efter du har afgivet en bestilling, vil du modtage en e-mail fra os, der tilkendegiver, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at dette ikke betyder, at din bestilling er blevet accepteret. Accept sker, når du modtager bekræftelse på, at produktet er afsendt (Afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem dig selv og os skabes først, når Afsendelsesbekræftelsen er sendt.

Opsummering af dine vigtigste juridiske rettigheder. Intet i disse Vilkår vil påvirke dine juridiske rettigheder.

Dette er en opsummering af dine juridiske rettigheder. Få mere information på www.adviceguide.org.uk eller ved at ringe til 03454 04 05 06.

Med hensyn til Produktet bekendtgør Consumer Rights Act 2015, at varer skal være som beskrevet, være egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. I løbet af produktets forventede levetid berettiger dine juridiske rettigheder dig til følgende:

 • Indenfor 30 dage: Hvis dit produkt er defekt, kan du få pengene tilbage
 • Indenfor seks måneder: Hvis dit produkt ikke kan repareres eller erstattes, er du berettiget til at få pengene tilbage
 • Indenfor seks år: Hvis produktet kan forventes at holde i op til seks år, er du berettiget til reparation eller en erstatning, eller, hvis det ikke virker, til at få nogle af dine penge tilbage.

Produktet

2. Såfremt Produktet opfylder Installationskriterierne (herunder), registrerer det lækager i dit interne ferskvandsystem i din ejendom fra og med 5 ml. pr. minut. Produktet forhindrer ikke lækager. Produktet alarmerer dig i tilfælde af lækage ved at afgive en lyd eller ved hjælp af SMS, app-notifikation eller via mail (en ”Alarm”).

Installationskriterier:

For at Produktet kan registrere lækager i det interne ferskvandsystem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Produktet skal være installeret på røret til det interne vandforsyningsnet, inden det forgrener sig ud og rundt på ejendommen.
 • Produktet skal være installeret 30 og 60 centimeter fra stedet, hvor vandforsyningsrøret kommer ind på ejendommen
 • I løbet af en 24-timers periode kræver Produktet, at der strømmer vand igennem det interne ferskvandsystem, men også en periode på mindst 3 timer, hvor der ikke bruges noget vand.

BEMÆRK:
Produktet registrerer ikke følgende:

 • Lækager, der ikke er i det interne ferskvandsystem
 • Lækager, der er i et lukket system, for eksempel i dit centralvarmesystem eller spildevandsystem
 • En ny lækage i dit interne ferskvandsystem, hvor en allerede eksisterende lækage ikke er blevet repareret
 • Lækager, der er på røret til vandforsyningsnettet, inden stedet hvor Produktet er installeret.

Alarmer om et vedvarende og hurtigt vandflow bliver kun udløst efter 60 minutter (eller mindre, hvis du har valgt en anden varighed i appen), i tilfælde hvor Produktet ikke har registreret en allerede eksisterende vedvarende lækage med lavt vandflow.

3. Hvis dit Produkt ikke opfylder Installationskriterierne, forbeholder vi os retten til at deaktivere dit Produkt og give dig pengene tilbage for Produktet.

4. Hvis vi er ude af stand til at levere et Produkt til dig, for eksempel fordi Produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, eller fordi vi ikke kan levere på det anmodede tidspunkt eller på grund af en fejl i prissætning på vores hjemmeside, vil vi informere dig om dette og behandler ikke din bestilling. Hvis du allerede har betalt for Produktet, vil vi refundere det fulde beløb til dig inklusiv leveringsomkostninger hurtigst muligt.

5. Billederne af Produktet på vores hjemmeside er kun illustrative. Dit Produkt kan variere fra billederne. Produktets emballage kan være forskellig fra den på de viste billeder.

6. Mindre ændringer af produkter.
Det kan ske, at vi ændrer Produktet for:

 1. at overholde ændringer i relevante love og bekendtgørelser
 2. at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer.

7. Det kan ske, at vi suspenderer leveringen af et produkt for:

 1. at håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer
 2. at opdatere Produktet for at afspejle relevante love og bekendtgørelser
 3. at ændre Produktet i efter anmodning fra dig eller som varslet af os til dig.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør og få penge tilbage

Ret til betænkningstid

8. Du har ret til at annullere en Kontrakt inden for 14 dage, efter du har modtaget Produktet (Afbestillingsperiode). Din ret til at annullere en Kontrakt starter på dagen for Afsendelsesbekræftelsen. For eksempel hvis vi sender dig en Afsendelsesbekræftelse d. 1. januar, og du modtager Produktet den 10. januar, kan du afbestille til enhver tid mellem d. 1. januar til og med d. 24. januar.

9. Dette betyder, at hvis du skulle ombestemme dig inden for Afbestillingsperioden eller af en hvilken som helst grund beslutte, at du ikke ønsker at modtage eller beholde Produkt, kan du give os besked om din beslutning om at annullere Kontrakten og få dine penge tilbage. Få mere information om afbestilling og refundering i punkt 12.

10. For at annullere en Kontrakt skal du gøre os opmærksom på, at du har besluttet at afbestille. Den nemmeste måde er at udfylde Afbestillingsformularen i bunden af disse vilkår eller kontakte vores Kundeservice team på telefon 0800 783 9866. Vi bekræfter dette for dig på skrift.

11. Hvis et Produkt er blevet leveret til dig og du beslutter i løbet af Afbestillingsperioden at annullere din Kontrakt, skal du returnere Produktet til os uden unødig forsinkelse og altid inden for 14 dage, efter du har gjort os opmærksom på, at du ønsker at annullere Kontrakten. Du kan kontakte os på telefon 0800 7839866, hvis du skal bruge returetiketter. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer Produktet, som bevis på afsendelse.

Din ret til at bringe Kontrakten til ophør:

12. Du kan altid bringe en Kontrakt til ophør, hvis:

 1. produktet er defekt eller ikke er i overensstemmelse med dets beskrivelse
 2. vi har gjort opmærksom på en fejl i prissætning eller beskrivelse af produktet, du har bestilt, og du ikke længere ønsker at foresætte
 3. der er risiko for, at leveringen af Produktet vil være betydeligt forsinket af grunde uden for vores kontrol
 4. vi har suspenderet leveringen af Produktet af tekniske årsager eller gør dig opmærksom herpå.

Du har 30 dage, fra den dag du modtager Produktet, til at afvise et defekt eller fejlbehæftet Produkt. I løbet af denne 30 dages periode kan du vælge at få Produktet repareret eller udskiftet. Hvis Produktet stadig er defekt eller fejlbehæftet efter reparation eller udskiftning, eller hvis reparation eller udskiftning ikke er muligt eller ikke kan udføres inden for rimelig tid og uden væsentlig ulejlighed for dig, har du ret til at afvise Produktet eller få et afslag i prisen.

Refundering

13. Hvis du annullerer din Kontrakt vil vi:

 1. refundere beløbet, du har betalt for Produktet. Bemærk, at vi ifølge loven har ret til at reducere beløbet, vi refunderer, for at afspejle forringelser i Produktets værdi som følge af din håndtering af Produktet på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik. Hvis vi refunderer dig den betalte pris, inden vi har mulighed for at inspicere varerne eller senere opdager, at du har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal du betale os et passende beløb.
 2. refundere leveringsomkostninger, du har betalt. Det vil dog ifølge loven højest være omkostningerne for den billigste leveringsmetode, vi tilbyder. For eksempel hvis vi tilbyder levering af et Produkt inden for 3-5 dage til en pris, men du vælger at få produktet leveret inden for 24 timer til en dyrere pris, vil du i så fald kun få refunderet det beløb, du ville have betalt for den billige leveringsmetode.
 3. godtgøre alle modtagne betalinger som følger:
  1. Ikke mere end 14 dage, efter dagen vi blev gjort opmærksomme på din beslutning om at annullere Kontrakten.
  2. Hvis du allerede har modtaget produktet, 14 dage efter den dag vi modtager Produktet retur (dvs. i original og uåbnet emballage).
  3. Igennem den samme betalingsmetode, som du brugte ved den første betaling, medmindre du har udtrykkeligt aftalt anderledes. Under alle omstændigheder vil du ikke skulle betale nogen gebyrer som følge af godtgørelsen. Hvis du har brugt rabatkuponer til at betale for Produktet, kan du få refundering i form af rabatkuponer. Bed om kvittering for afsendelse, når du returnerer et Produkt, som bevis på afsendelse.

14. Hvis du benytter dig af din ret til betænkningstid, eller din juridiske ret til at bringe Kontrakten til ophør, skal du returnere Produktet til os.

15. Hvis du har returneret Produktet til os, fordi det er defekt eller pga. fejlbeskrivelse, vil vi refundere det fulde beløb, du har betalt for Produktet, samt leveringsomkostninger og andre rimelige omkostninger, du måtte have haft som følge af returnering af Produktet til os. Medmindre Produktet er defekt eller ikke som beskrevet, vil du være ansvarlig for omkostningerne i forbindelse med at returnere Produktet til os.

Levering

16. I løbet af salgsprocessen online oplyser vi dig en forventet leveringsdato. Vi leverer Produktet, så hurtigt som rimelig muligt og i alle tilfælde inden for 30 dage, efter den dag vi accepterer din bestilling. Levering af en bestilling er afsluttet, når vi leverer Produktet til den adresse, du har oplyst os, og Produktet vil fra det tidspunkt være dit ansvar.
17. Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i Produktets pris. Prisen for levering er som angivet i betalingsprocessen, inden du bekræfter din bestilling.
18. Du ejer Produktet, fra det øjeblik vi har modtaget den fulde betaling, inklusive alle leveringsomkostninger. Produktet vil være dit ansvar fra det øjeblik, vi leverer det til den adresse, du har oplyst os.
19. Hvis vi ikke leverer dit Produkt inden for 30 dage fra datoen for Afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere dine bestilling, og vi vil refundere beløbet, du har betalt os for det afbestilte Produkt og dets levering.

Produktets pris og betaling

20. Priserne på Produktet vil være som angivet på vores hjemmeside på bestillingstidspunktet. Vores priser er inkl. moms. Vi sørger for, at prisen på Produktet er korrekt, når vi indtaster den relevante information i systemet. Hvis vi opdager en fejl i prissætning af Produktet eller Produkterne, du har bestilt, gælder følgende:

 1. Hvis Produktets korrekte pris er lavere end den pris, vi har skrevet på vores hjemmeside, opkræver vi den lavere pris, når vi afsender Produktet til dig. Hvis fejlen i pris er indlysende og umiskendeligt en fejl, der med rimelighed kunne være genkendt af dig som en fejl i prissætning, skal vi ikke give dig Produktet til en ukorrekt (lavere) pris.
 2. Hvis produktets korrekte pris er højere end prisen på vores hjemmeside, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at informere dig om fejlen og give dig mulighed for at foresætte købet af produktet til den korrekte pris eller annullere din bestilling. Vi behandler ikke din bestilling, før vi har modtaget dine instrukser. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har oplyst i løbet af bestillingsprocessen, vil vi betragte bestillingen som annulleret og gøre dig opmærksom herpå skriftligt.

21. Hvis momsen ændrer sig fra det tidspunkt, du afgiver din bestilling, og datoen, vi leverer Produktet, vil vi justere momsen, du betaler (medmindre du allerede har betalt for Produktet, før ændringen i moms tager effekt).

22. Du kan kun betale for et Produkt med debit- eller kreditkort. Du skal betale for Produktet, før vi afsender det. Vi hæver ikke pengene på dit debit- eller kreditkort, før vi afsender Produktet til dig.

23. Selvom vi tillader, at du betaler for Produktet eller Produkterne og alle leveringsomkostninger på afbetaling, skal betaling for Produktet eller Produkterne og alle leveringomkostninger ske i forvejen og afhænger af det bestilte Produkt eller Produkter.

24. I tilfælde af afbetaling, og du misser en betaling, vil du ikke længere kunne betale i rater, og du vil skulle betale det resterende fulde beløb for Produktet eller Produkterne og omkostninger.

Producentgaranti

25. Se detaljer vedrørende vilkår og betingelser i producentgarantien, der følger med Produktet. En producentgaranti er i tillæg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheder i forhold til Produkter, der er defekte eller ikke som beskrevet.

Generelt

26. Vi kan ikke tages til ansvar for ikke at foretage eller være forsinkede i udførelsen (for eksempel levering) af vores forpligtelser ifølge en Kontrakt, hvis dette er forårsaget af en Hændelse Uden for Vores Kontrol, hvilket vil sige en handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol (inklusiv strejker, lock-outs eller andre handlinger fra tredjepart, civil tumult, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, eller nedbrud af offentligt eller privat telekommunikationsnetværk, eller hvis det er umuligt at bruge offentlig eller privat transport). Hvis en Hændelse Uden for Vores Kontrol finder sted, der påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at levere Produktet til dig så hurtigt som muligt. Du kan annullere kontrakten, hvis der sker en Hændelse Uden for Vores Kontrol, og du ikke længere ønsker, at vi leverer Produktet.

27. Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte tåle som følge af vores brud på disse Vilkår eller vores uagtsomhed. Vi leverer kun Produktet til huslig og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge Produktet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, ej heller videresalg. Vi er ikke ansvarlige for tabt indtjening, tab eller afbrydelse af forretning eller tabt forretningsmulighed.

28. Vi er ikke ansvarlige for følgende:

 1. Omkostninger, tab eller skade som følge af at du ikke bruger Produktet i overensstemmelse med producentens henvisninger.
 2. Omkostninger, tab eller skade som følge af at Produktet ikke opfylder Installationskriterierne.
 3. Omkostninger, tab eller skade som følge af et problem forsaget af tab af forbindelse med det relevante netværk.
 4. Omkostninger, tab eller skade som følge af ikke at have modtaget, hørt eller reageret på en Alarm.
 5. Omkostninger, tab eller skade forsaget af lækager, der ikke falder inden for Produktets anvendelsesområde (som specificeret i punkt 2 ovenfor).
 6. Omkostninger, tab eller skade som resultat af ikke at følge instruktionerne udleveret ved registrering af Produktet.
 7. Omkostninger vedrørende identifikation og reparation af en lækage som følge af en Alarm.
 8. Stigninger i vandregning.
 9. Tab eller skade som følge af at du eller nogen anden ændrer på radiofrekvenserne på dit kontrolsystem.
 10. Udskiftning af batterier i Produktet
 11. Omkostninger, tab eller skade som følge af:
  1. at Produktet ikke udsender en Alarm, fordi det ikke er forbundet til vandforsyningsrøret
  2. at Produktet bliver slukket eller sat på lydløs
  3. at produktet ikke indeholder fungerende batterier.
 12. Omkostninger, tab eller skade som følge af at det interne VVS-system i din ejendom:
  1. bliver beskadiget (forsætteligt eller ved uheld)
  2. ikke længere (af en hvilken som helst grund) tjener sit formål
  3. ikke overholder love og bekendtgørelser vedrørende VVS-systemer
 13. Omkostninger ved arbejde efter en alarm foretaget af dig selv eller andre, der ikke på forhånd er autoriseret af os..

29. Du tilkendegiver, at adgang til netværket kan blive afbrudt i det omfang, at dette er nødvendigt af overbevisende grunde, f.eks. vedligeholdelse af netværket eller for at fjerne uforudsete sårbarheder.

30. Enhver intellektuel ejendom og intellektuelle rettigheder i Produktet tilhører os.

31. Du indvilliger i ikke at (i) dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte kildekoden til Produktets softwarekomponenter, og du anerkender, at du ikke har ret til at opnå eller bruge en sådan kode eller (ii) skabe afledte produkter fra Produktet eller kildekoden, undtagen i tilfælde hvor det er udtrykkeligt tilladt som følge af obligatoriske eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

32. Hvis du ikke overholder disse Vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at slukke for Produktets forbindelse til de relevante netværk og dermed begrænse Produktets funktionalitet.

33. Vi kan deaktivere dit Produkt med 7 dages skriftligt varsel (også via mail), hvis du chikanerer eller er fjendtlig over for vores medarbejdere, eller hvis vi har begrundet formodning om, at Produktet bliver brugt i kommerciel eller forretningsmæssig sammenhæng, til videresalg eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

34. Vi kan deaktivere dit Produkt med omgående virkning, hvis vi har begrundet formodning om svindel eller mistænker, at du har overdrevet eller bevidst givet os ukorrekte informationer vedrørende denne aftale. I så fald vil du ikke være berettiget til at få dine penge tilbage for Produktet.

35. Vi indsamler data vedrørende dit vandforbrug og fra tid til anden aflæsninger fra dit Produkt for at give dig en Alarm. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

36. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Skulle dette ske, vil vi altid give dig skriftlig besked, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtigelser i henhold til denne aftale.

37. Hvis du har spørgsmål eller klager, er du velkommen til at kontakte os på telefon 0800 783 9866.

38. Disse Vilkår og betingelser er underlagt Engelsk lov. Både du og vi erklærer os enige i at underlægge os den engelske rets ikke-eksklusive jurisdiktion. Hvis du er bosiddende i Nordirland kan du anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du anlægge sag i Skotland.

Afbestillingsformular

Dato:……………………………………………………………………………..

Til: HomeServe Labs Limited, Cable Drive, Walsall WS2 7BN
e-mail: [ ]

Dette brev er udtryk for, at jeg ønsker at annullere min Konktrakt og ikke længere ønsker Produktet.

Kundes navn:…………………………………………………………………

Kundes adresse:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kundes underskrift: (kun hvis denne formular bliver udfyld på papir):

……………………………………………………………………………………..