Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024

Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot Ltd, som er en del af Ondo Insurtech Plc, 6th Floor, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR. LeakBot Ltd mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og som sådan er vi forpligtet til at sikre, at du får den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dit privatliv.

I denne erklæring kan du læse præcis, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem til at levere vores tjenester, samt hvilke rettigheder du har. Det er måske ikke noget, du er interesseret i, men det er virkelig vigtigt, at vi fortæller dig om det. Læs den, og lad os selvfølgelig vide, hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot-enhed (“enheden”), beder vi om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, adressen på det sted, hvor du installerer enheden, samt din e-mailadresse og dit mobilnummer. Disse oplysninger bruges til at personliggøre din LeakBot-oplevelse, og så LeakBot kan advare dig, hvis den finder en lækage på din ejendom, eller du har brug for vores hjælp til at arrangere en reparation.

Vi kan også bede om eller indsamle yderligere oplysninger for at sikre, at enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse er forskellig fra den adresse, hvor enheden skal installeres.

Eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi normalt indsamler, er:

● Navn
● Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
● Telefonnummer (inklusive mobilnummer)
● E-mail-adresse
● Ejendomstype hus osv.
● Eventuelle yderligere krav såsom dokumentation med stor skrift eller blindskrift
● IP-adressen på den internetforbindelse, din enhed er forbundet til (hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app)

(Bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste).

Når du har installeret din enhed, vil den indsamle data om vandforbrug, vandtemperatur og lufttemperatur for at opdage lækager. Hvis der opdages en lækage, og du får os til at lokalisere lækagen og udføre en reparation, vil vi registrere det udførte arbejde, hvilket kan omfatte fotografier af den lokaliserede lækage og den udførte reparation.

Så hvordan anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, på følgende måder:

● For at advare dig, hvis LeakBot identificerer en lækage
● For at arrangere et besøg til at detektere en lækage eller for at udføre en reparation
● For at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores hjemmeside eller mobilapp.
● Til at håndtere eventuelle køb af produkter eller tjenester, som du foretager (hvilket kan indebære at kontakte dig om dem)
● Til at underrette dig om eventuelle ændringer på LeakBot eller vores tjeneste
● For at udføre statistiske analyser for at forbedre den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, kan det kræve, at vi deler oplysninger med vores datterselskaber.
● For at hjælpe med at forebygge og opdage gæld, svindel og tab
● For at hjælpe med at uddanne vores personale
● For at sikre, at indholdet på vores hjemmeside og vores mobilapp præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed
● Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller SMS med oplysninger om produkter, tjenester og særlige tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig, medmindre du har anmodet om andet;
● Eller for at bede dig om at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Vores juridiske grundlag for at anvende dine data

I overensstemmelse med artikel 6.1 (b) i den EU GDPR (persondataforordning) bruger vi de personoplysninger, du giver os, til at opfylde vores kontrakt med dig og til at give dig de produkter og/eller tjenester, som du har besluttet at købe hos os.

Vi vil gerne fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvis vi mener, at du kan have gavn af dem. For at gøre dette vil grundlag være dit samtykke eller vores legitime interesser i at bruge dine personlige data til at sende dig oplysninger om vores produkter og tjenester, som er baseret på dine individuelle behov og krav baseret på de oplysninger, vi har om dig. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet “Vi holder dig altid orienteret” nedenfor.

Vi er afhængige af dit samtykke, når vi anvender cookies til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, for at hjælpe os med at sikre, at den fungerer korrekt, og foretage forbedringer, når vi har brug for det. Vi påberåber os også vores legitime interesser i at bruge “strengt nødvendige” cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi bruger cookies, og indstille dine præferencer ved at klikke på linket ‘cookiepræferencer’ nederst på hver webside.

Opbevaring og lagring af dine data

Vi har en politik og en tidsplan for opbevaring af optegnelser for at sikre, at vi ikke opbevarer en kopi af dine personlige oplysninger længere end nødvendigt. Vi behandler dine data, så længe du har en Leakbot-enhed, for at kunne servicere den i overensstemmelse med de formål, der er forklaret i denne erklæring. Vi kan også opbevare dine data, efter at dit forhold til os er ophørt, så vi har nøjagtige skattemæssige oplysninger for at håndtere eventuelle fremtidige klager; under alle omstændigheder opbevarer vi ikke en fortegnelse over dine data i mere end 6 år.

Nogle af de data, vi indsamler, kan blive overført til og opbevaret på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (‘EØS’), men dette sker kun under omstændigheder, hvor kunden og partneren er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. samarbejder vi med forsikringsudbydere i USA (forklaret i ‘deling af dine data med tredjeparter’ nedenfor). Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Deling af dine data med tredjeparter

Vi samarbejder med en række nøje udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot for deres kunder. I henhold til disse aftaler deler vi visse oplysninger om de enheder, der er blevet tilbudt/solgt til de kunder, de har introduceret, herunder:

● Kundens navn og postnummeret på den ejendom, hvor enheden blev installeret.
● Hvornår enheden blev aktiveret
● Om en lækage er blevet identificeret
● Hvor hurtigt en lækage blev identificeret, efter at enheden var installeret
● Vi vil muligvis dele oplysninger om det arbejde, der er udført for at lokalisere en lækage og udføre en reparation.
● Vi modtager oplysninger fra disse partnere for at informere os, hvis en kunde, de introducerede for os, har annulleret relevante produkter, så vi kan sikre, at vi ikke længere deler oplysninger om den pågældende kunde med partneren.

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjeparter til markedsføringsformål, men lejlighedsvis og i tillæg til ovenstående kan vi videregive dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter af følgende grunde:

● Vi har leverandører, serviceudbydere og teknikere, der hjælper med noget af vores behandling og opbevaring. De kan også hjælpe med at overvåge vores servere for tekniske problemer. Disse teknikere (såvel som LeakBot-medarbejdere) kan få adgang til visse oplysninger om dig eller din konto i forbindelse med dette arbejde, men disse teknikere har ikke tilladelse til at anvende disse data til andre formål end LeakBot.
● Hvis vi køber eller sælger en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine oplysninger til sælgeren eller køberen af en sådan virksomhed eller
aktiver.
● Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer for at beskytte mod svindel og reducere kreditrisikoen.
● Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonymiserede kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi kan f.eks. offentliggøre tendenser om lækagers placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt type ejendom. Disse oplysninger kan også deles med andre virksomheder i
Ondo-koncernen for at hjælpe dem med bedre at forstå potentialet for lækageidentifikation og -styring, identificere produkt- eller servicemuligheder eller
hjælpe os med generelt at forbedre vores system. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de er interesserede i at give
incitamenter eller særlige tilbud. Vi tager skridt til at forhindre, at disse ikke-personlige oplysninger forbindes med dig, og vi kræver, at vores partnere gør
det samme.

Vi holder dig altid orienteret

Du vil blive bedt om at angive en e-mailadresse, når du tilmelder dig, så vi kan hjælpe dig med at administrere din enhed. Dette omfatter at sende opdateringer om eventuelle ændringer i den måde, LeakBot-tjenesten fungerer på, eller give oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en lækage på din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, vil vi give dig mulighed for at fortælle os, hvordan du gerne vil høre fra os i fremtiden. Vi respekterer dit privatliv og lover ikke at oversvømme dig med markedsføringsmeddelelser, men vi forstår også, hvis du foretrækker ikke at modtage sådant materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Anmodning om adgang til/ændring af personlige oplysninger” nedenfor, eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på +45 80 83 07 20. Du finder også et i bunden af hver markedsføringsmail, vi sender, hvis du vil afmelde dig sådant materiale.

Det kan tage op til 30 dage, før du holder op med at modtage arkedsføringsmateriale på grund af planlagte eller igangværende aktiviteter, og vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheder, herunder:

Din ret til adgang – Du har ret til at bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, kan du gøre det ved at udfylde en formular til anmodning om adgang via følgende link
https://app.thecompliancespace.com/subject-access-request-form/f73b3cd0-fd09-4c98-b983-233a6633839b

Din ret til berigtigelse – Du har ret til at bede os om at berigtige personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede om, at vi overfører de personlige oplysninger, du har givet os, til en anden organisation eller til dig under visse
omstændigheder.

Det pålægges dig ikke l at betale et gebyr for at udøve dine rettigheder. Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os direkte via e-mail:
DPO@istormsolutions.co.uk eller alternativt kan du skrive til os på:

Data Protection Officer
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB

Vi vil aldrig opkræve betaling for en kopi af dine personlige data, men vi kan bede dig om at bevise din identitet, før vi videregiver oplysninger. Når vi har set dette, sender vi dig en kopi af de personlige data, vi har, inden for en måned. Hvis du af en eller anden grund beslutter at flytte fra os, kan du også anmode om, at dine personlige data overføres til en ny udbyder på dine vegne.

Kontakt os

General Enquiries/Data Controller (Generelle forespørgsler/dataansvarlig)
LeakBot Ltd
6th Floor
60 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
E-mail: nordicsupport@leakbot.io

Leakbots repræsentant i Den Europæiske Union

Hvis du ikke bor i Storbritannien og ønsker at kontakte os, kan du ud over oplysningerne om generelle forespørgsler/dataansvarlig ovenfor også kontakte vores repræsentant i Den Europæiske Union;

EDPO (European Data Protection Office)

Kungsbro Strand 29

112 26 Stockholm

Sweden

EDPO’s online anmodningsformular: https://edpo.com/gdpr-data-request/

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
iSTORM
10 John Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6UB
E-mail: DPO@istormsolutions.co.uk

Har du nogen bekymringer?

Hvis du på noget tidspunkt føler, at vi ikke har behandlet dine data retfærdigt, eller du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, kan du kontakte Information Commissioners Office, som vil undersøge det for dig. For alle detaljer om, hvordan du henvender dig med eventuelle bekymringer, kan du klikke på www.ico.org.uk/concerns/

Links til andre hjemmesider

Alle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet som henvisninger til oplysninger om emner, der kan være nyttige for brugerne af vores hjemmeside. Husk, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, gælder denne erklæring om privatlivspolitik ikke længere. Din browsing og interaktion på enhver anden hjemmeside, herunder dem, der har et link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, før du afgiver personlige oplysninger.

Opdateringer

Denne erklæring vil blive opdateret fra tid til anden, og vi anbefaler, at du tjekker den regelmæssigt, men vi underretter dig om eventuelle ændringer via vores hjemmeside.
Versionsnummer og udgivelsesdato vil altid fremgå nedenfor:

Versionsnummer: 4.0
Udgivelsesdato: May 2024