Hvem er vi?

Velkommen til LeakBot, som er udviklet af HomeServe Labs Ltd, som er en del af HomeServe-koncernen og beliggende på adressen Cable Drive, Walsall, England WS2 7BN. HomeServe-koncernen mener, at det er vigtigt at beskytte dine personlige data, og HomeServe Labs Limited ønsker at sikre, at du modtager den service, du forventer, samtidig med at vi beskytter dine personlige oplysninger.

I afsnittene nedenfor har vi beskrevet, præcis hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, og hvordan vi derefter anvender disse for at levere vores tjenester, ligesom du kan læse om dine rettigheder. Læs omhyggeligt følgende igennem, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

HomeServe-koncernen omfatter HomeServe plc og alle entiteter, hvori HomeServe plc ejer mindst 50 % af aktierne direkte eller indirekte. HomeServe plc anvender en række velkendte brand- og handelsnavne, herunder (men ikke begrænset til): HomeServe Membership Ltd, Checkatrade, Help-Link, HomeServe Heating, HomeServe Connect og HomeServe Labs. Vi udveksler muligvis dine personlige oplysninger med selskaberne i HomeServe-koncernen til de formål, der er beskrevet i disse vilkår for anvendelse.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du registrerer din LeakBot, beder vi dig om visse grundlæggende oplysninger som dit navn, den adresse, hvor LeakBot er installeret, samt din e-mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Vi bruger oplysningerne til at personliggøre din LeakBot-oplevelse og gøre det muligt for LeakBot at advare dig, hvis den lokaliserer en utæthed i din ejendom, samt hjælpe dig med at aftale en reparation.

Vi anmoder muligvis også om eller indsamler yderligere oplysninger for at sikre, at LeakBot-enheden kan fungere effektivt, eller hvis din leveringsadresse afviger fra den adresse, hvor LeakBot skal installeres.

Eksempler på de typer personlige oplysninger, vi indsamler, er:

 • Navn
 • Adresse (betalingsadresse og installationsadresse)
 • Telefonnummer (herunder mobilnummer)
 • E-mailadresse
 • Ejendomstype (lejlighed, hus osv.)
 • Eventuelle yderligere krav, f.eks. dokumentation med stor skrift eller punktskrift
 • Enhedens IP-adresse (hvis du besøger vores websted eller bruger vores app)

(Bemærk, at denne liste ikke er udtømmende).

Vi indsamler også løbende oplysninger om dit vandforbrug og aflæsninger fra din LeakBot for at kunne sende dig advarsler. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler, til at levere LeakBot-appens funktioner og på følgende måder (“formålene”):

 • Til at advare dig, hvis LeakBot identificerer en utæthed
 • Til at hjælpe os med at identificere dig, når du ringer til os eller bruger vores websted eller mobilapp
 • Til at underrette dig om eventuelle ændringer til LeakBot eller vores tjeneste
 • Til statistiske analyseformål, så vi kan forbedre LeakBots funktionsmåde, hvilket kan omfatte deling af dine oplysninger med vores associerede selskaber
 • Til at forhindre og opdage gældsætning, svindel og tab
 • Til at uddanne vores medarbejdere
 • Til at sikre, at indholdet på vores websted og i LeakBot-appen præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed
 • Til at kontakte dig via post, e-mail, telefon eller sms med oplysninger om produkter, tjenester og særtilbud, som, vi mener, kan være interessante for dig, medmindre du har frabedt dig en sådan kontakt
 • Eller til at invitere dig til at deltage i markedsundersøgelser eller en af vores kundetilfredshedsundersøgelser.

Brug af oplysninger leveret af tredjepart

Vi anvender undertiden data fra tredjepart eller offentligt tilgængelige kilder som f.eks. Experian og andre relevante offentlige registre. Ved hjælp af disse data kan vi sikre, at vores registreringer er korrekte og opdaterede ved at udfylde manglende oplysninger i en adresse eller kontrollere såkaldte “vanity-adresser” og husnumre. Det giver os også mulighed for at fjerne afdøde personer fra vores mailinglister.

Vi anvender også data til markedsføringsformål. Alle data, som anvendes til dette, er blevet kontrolleret omhyggeligt af både leverandøren og vores interne teams for at sikre, at de korrekte markedsføringstilladelser foreligger, og at dataene anvendes efter reglerne.

Opbevaring og lagring af dine data

Hvis du er eksisterende eller tidligere bruger, gemmer vi højst dine personlige oplysninger i 6 år, fra det tidspunkt din aktive relation med os ophører. Ved at bevare data kan vi foretage korrekte registreringer til skattemæssige formål og håndtere eventuelle fremtidige reklamationer. Alle andre personlige data, som anvendes til bearbejdning af kundeemner og opfordringer til at afgive tilbud, gemmes i højst 90 dage, medmindre lovgivningen foreskriver noget andet.

Dine data vil kun blive opbevaret indenfor EU/EØS (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

HomeServe Labs Limited kan engagere tredjepartstjenesteudbydere til at administrere og levere LeakBot-appens funktioner. Disse tredjepartstjenesteudbydere har kun adgang til dine personlige oplysninger med det formål at sikre LeakBot-appens funktioner, og hvis dine personlige oplysninger overføres, tager vi alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger behandles i henhold til disse bestemmelser for personlige oplysninger og gældende lovgivning om fortrolighed, f.eks. ved at indgå passende udformede aftaler mellem HomeServe Labs Limited og den der modtager oplysningerne. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Kontoret for Databeskyttelse.

Deling af dine data med tredjepart

Vi samarbejder med forskellige omhyggeligt udvalgte partnere, herunder forsikringsselskaber, som introducerer LeakBot til deres kunder.

Vi deler som led i disse aftaler forskellige oplysninger vedrørende individuelle LeakBot-enheder, der er blevet tilbudt/solgt til kunder, som er blevet introduceret via disse partnere med henblik på at opfylde formålene, herunder:

 • Postnummeret for den ejendom, hvor LeakBot er installeret
 • Aktiveringstidspunktet for LeakBot
 • Om der er identificeret en utæthed
 • Hvor hurtigt der er identificeret en utæthed, efter LeakBot er blevet installeret

Vi respekterer dit privatliv. Vi deler ikke dine data med tredjepart til markedsføringsformål, men ud over det, som er beskrevet ovenfor, videregiver vi lejlighedsvis dine oplysninger til et begrænset antal tredjeparter med følgende formål:

 • Vi har leverandører, tjenesteudbydere og teknikere, som hjælper os med at behandle og opbevare data. De hjælper muligvis også med at overvåge vores servere for at forebygge tekniske problemer. Disse teknikere (samt LeakBots medarbejdere) kan få adgang til bestemte oplysninger om dig og din konto som led i varetagelsen af dette arbejde, men de har ikke tilladelse til at bruge dataene til formål, som ikke er LeakBot-relaterede.
 • Hvis vi køber eller sælger en forretningsenhed eller et aktiv, videregiver vi muligvis dine oplysninger til køberen eller sælgeren af forretningsenheden eller aktivet.
 • Hvis vi er forpligtede til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at opfylde lovbestemte forpligtelser eller håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser samt andre aftaler eller for at beskytte vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder, statslige ministerier og organisationer for at forebygge svindel og kreditrisici.
 • Vi kan dele ikke-personlige oplysninger (f.eks. aggregerede eller anonyme kundedata) offentligt og med vores partnere. Vi udgiver eksempelvis tendenser vedrørende utætheders placering eller hyppighed i et bestemt område eller i en bestemt ejendomstype. Vi deler muligvis også oplysningerne med andre af HomeServe-koncernens selskaber for at give dem indblik i potentialet med at identificere og håndtere utætheder, identificere muligheder for produkter og tjenester eller generelt hjælpe os med at forbedre vores system. Vi deler muligvis også ikke-personlige oplysninger med vores partnere, f.eks. hvis de ønsker at formidle kampagner eller specialtilbud. Vi har forskellige foranstaltninger, som beskytter disse ikke-personlige oplysninger, så de ikke kan forbindes med dig, og vi kræver det samme af vores partnere.

Vi holder dig altid orienteret

I forbindelse med registreringen beder vi dig om at oplyse din e-mailadresse, så vi kan hjælpe dig med at administrere din LeakBot. Det omfatter fremsendelse af opdateringer om ændringer i LeakBots funktionsmåde eller oplysninger om yderligere tjenester, hvis LeakBot finder en utæthed i din ejendom.

Når vi indsamler dine personlige oplysninger, giver vi dig mulighed for at fortælle os, hvordan du ønsker at blive kontaktet fremover. Vi respekterer dit privatliv, og vi lover, at vi ikke vil overdynge dig med marketingmateriale, men vi har også forståelse for, hvis du ikke ønsker at modtage denne type materiale.

Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger ved at skrive til os på den adresse, som fremgår af afsnittet “Dine rettigheder er vigtige” eller ved at kontakte vores kundeservice på telefon 0800 694 4167. Alle de e-mails, vi sender til dig, indeholder også et link nederst i meddelelsen til at afmelde fremtidige e-mails.

På grund af allerede planlagte eller løbende aktiviteter kan der gå op til 30 dage, før du ikke længere modtager marketingmateriale fra os. Vi beklager enhver ulejlighed, som dette måtte medføre.

Dine rettigheder er vigtige

Hvis du ønsker at få indblik i de personlige oplysninger, vi behandler og er i besiddelse af om dig, kan du når som helst anmode os om at udlevere en kopi af sådanne oplysninger, herunder oplysninger om formålene med behandlingen, modtagerkategorierne for oplysningerne og tilgængelig information om kilden til sådanne oplysninger.

Hvis du konstaterer, at oplysningerne ikke er korrekte, kan du bede om at få dem opdateret og/eller rettet. Eller hvis du mener, at oplysningerne behandles uden lovligt grundlag, kan du bede os om at standse behandlingen og anmode os om at slette oplysningerne fra vores system.

Dette gør du ved at sende en e-mail til: privacy@homeserve.com eller ved at skrive til os på:

Freepost RLYC-LXAL-GEEH
Data Protection Officer
HomeServe plc
Cable Drive
Walsall
England
WS2 7BN

Vi kræver ikke betaling for at sende dig en kopi af dine personlige oplysninger, men vi vil muligvis bede dig om at legitimere dig, inden vi sender oplysningerne. Når vi er sikre på din identitet, sender vi dig en kopi af de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 30 dage. Hvis du af en eller anden årsag ønsker at forlade os, kan du desuden bede om at få overført dine personlige oplysninger til en ny udbyder på dine vegne.

Kundeprofiler

Vi gør brug af noget, vi kalder ‘profilering’, så vi kan forstå vores kunders behov, adfærd og socio-demografiske karakteristika. På den måde sikrer vi, at vi tilbyder de rigtige produkter og tjenester til de rigtige mennesker. Profilering betyder også, at vi kan skræddersy vores tilbud til eksisterende kunder, hvilket forbedrer de potentielle fordele ved at være kunde.

Kontakt os

Generelle henvendelser/datacontroller

HomeServe Labs
Cable Drive
Walsall
England
WS27BN
Tlf.: 0800 247 999

Data Protection Officer

Data Protection Officer
Legal Services
HomeServe plc
Cable Drive
Walsall
England
WS27BN

Tlf.: 0800 247 999
E-mail: Privacy@homeserve.com

Er du bekymret over noget?

Hvis du på noget tidspunkt har det indtryk, at vi ikke har behandlet dine data i overensstemmelse med regler, eller at du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte Datatilsynet i Danmark, som vil tage sig af sagen for dig. Du kan får yderligere oplysninger om, hvordan du forholder dig, hvis du har bekymringer, ved at besøge https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

Links til tredjepartswebsteder

Alle links til andre websteder er udelukkende henvisninger til information om emner, som kan være nyttige for brugere af vores websted. Vi beder dig om at huske på, at denne databeskyttelseserklæring ikke gælder, når du bruger et link til at gå fra vores websted eller LeakBot-appen til et andet websted. Brugen af andre websteder, herunder websteder med et link på vores websted eller LeakBot-appen, er underlagt det pågældende websteds regler og politikker. Vi anbefaler, at du læser det pågældende websteds regler og politikker, før du afgiver personlige oplysninger. Du alene påtager dig ansvaret for og bærer alle risici, der er forbundet med din brug af tredjeparters websteder.

Opdateringer

Disse vilkår for anvendelse, herunder bestemmelserne om beskyttelse af personlige oplysninger, opdateres fra tid til anden, og vi anbefaler, at du kontrollerer dem regelmæssigt, men vi vil underrette dig om eventuelle ændringer via vores websted. Versionsnummeret og publiceringsdato vil altid være anført nedenfor:

Versionsnummer: 2.0
Publiceringsdato: Januar 2018